nieuws

Amicon is financieel verlies Geové te boven

Archief

De Amicon groep had vorig jaar een inkomen van f 4,75 (4,43) mld. Vooral dankzij verbetering van de particuliere Geové-portefeuille steeg het nettoresultaat van f 40,0 mln naar f 105,9 mln.

De Amicon Groep bestaat uit de zorgverzekeraars Geové RZG (Groningen en Velp) en Amicon Zorgverzekering (Wageningen en Enschede ) die beide een ziekenfonds en een particuliere (aanvullende) verzekeraar hebben, en uit een arbo- en reïntegratiebedrijf. De groep heeft 1,4 miljoen ziekenfondsverzekerden en 355.250 particuliere verzekerden. Het inkomen van f 4,75 (44,3) mld werd als volgt gerealiseerd: ziekenfonds en AWBZ f 3,8 (3,6) mld, particuliere en aanvullende verzekering f 899,3 (828,1) mln, arbo/reïntegratie f 25,4 (21,9) mln, en overige activiteiten (waaronder bemiddeling) f 7,4 (9,6) mln.
Het nettoresultaat van de groep kwam uit op f 105,9 (40,0) mln. Hieraan werd als volgt bijgedragen: ziekenfonds en AWBZ f 69,3 (64,3) mln, arbo en reïntegratie f -2,2 (-0,7) mln, overige activiteiten f 2,3 (8,4) mln, en particuliere en aanvullende verzekering f 36,5 (-31,9) mln.
In de particuliere sector verbeterde het resultaat vooral dankzij verbetering van het voormalige Geové-bedrijf. Geové die begin 2000 juridisch met RZG fuseerde, ging deze fusie in met een verlies van f 57,2 mln.
Begin dit jaar werd de Amicon groep uitgebreid met de zorgportefeuille van de Groningse verzekeraar Het Anker. Deze portefeuille omvatte 14.500 particuliere en 10.000 ziekenfondsverzekerden.

Reageer op dit artikel