nieuws

Algemene Zeeuwse vaart wel bij samenwerking intermediair

Archief

Algemene Zeeuwse, de nieuwe dochter van De Goudse, zegt vorig jaar een record aan nieuwe verzekeringen te hebben gesloten. “Nog nimmer was de nieuwe productie zo hoog”, aldus de Zeeuwse intermediairmaatschappij.

De omzet van Algemene Zeeuwse steeg vorig jaar tot e 13,6 (12,4) mln. Het brutopremie-inkomen nam met 9,6% toe naar e 12,8 (11,7) mln, waarvan e 0,1 (0,1) mln in België gesloten.
Procentueel was de groei het grootst in de branches Ongevallen en Ziekte, met name dankzij de ziekteverzuimverzekeringen, en Motorrijtuigen. Eerstgenoemde branche noemt de maatschappij “zeer lucratief” en zij is van plan verder te investeren in nieuwe producten voor onder meer verzuimbeheersing. Bij Motorrijtuigen was de WA-tekening zeer positief met een technisch resultaat van ruim e 0,2 (0,0) mln; de cascodekking gaf een verlies van e -0,1 (0,0) mln te zien. “De doorgevoerde premieverhoging begin dit jaar is ter compensatie van de gestegen reparatiekosten”, schrijft de directie in haar toelichting op het jaarverslag.
Partnership
Het partnership met het intermediair wordt opnieuw breed uitgedragen door de Algemene Zeeuwse. De samenwerking verloopt prima en is volgens de maatschappij een indicatie voor voortgaande premieaanwas. “Het intermediair is goed voor 80% van onze premieomzet en 90% van onze productie aan nieuwe verzekeringen”, benadrukt de directie in het jaarverslag. Zij schrijft verder er met genoegen kennis van te hebben genomen dat veel verzekeraars hun mening dat het kleine intermediair zou verdwijnen ten gunste van de verkoop via internet, hebben bijgesteld.
Mede door de beperkende voorwaarden en hogere premiestelling door herverzekeraars zullen de brand- en aansprakelijkheidspremies van Algemene Zeeuwse worden verhoogd. “Momenteel is nog niet geheel duidelijk welke maatregelen wij zullen nemen”, aldus de directie in het jaarverslag.
De bedrijfskosten van de maatschappij stegen met 5,2% tot e 4,3 mln. De nettowinst kwam ook hoger uit: e 0,9 (0,6) mln. Algemene Zeeuwse 2001 2000 (in e mln) omzet 13,6 12,4 brutopremie 12,8 11,7 w.v. ongevallen/ziekte 2,2 1,9 motorrijtuigen 3,5 3,1 brand 6,3 6,0 overige varia 0,8 0,8 technisch resultaat 1,5 0,7 w.v ongevallen/ziekte 0,6 0,4 motorrijtuigen 0,1 0,0 brand 0,7 0,2 overige varia 0,1 0,1 bedrijfskosten 4,3 3,7 nettowinst 0,9 0,6 medewerkers 33 32

Reageer op dit artikel