nieuws

Akkoord over richtlijn ‘verkoop op afstand’

Archief

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de Europese conceptrichtlijn voor verkoop van financiële diensten per telefoon, fax, e-mail of internet. Het laatste woord is aan de Europese ministerraad.

De richtlijn houdt in dat banken en verzekeraars die hun producten, zoals hypothecaire leningen en verzekeringsproducten in een andere lidstaat van de Europese Unie verkopen, de regels moeten naleven van die lidstaat waarin het product wordt verkocht.
De richtlijn houdt onder meer in dat consumenten niet ongevraagd bestookt mogen worden met aanbiedingen of producten via e-mail en telefoon. Ook moeten consumenten vooraf informatie krijgen over het product dat zij van plan zijn aan te schaffen. Verder bepleit de richtlijn voor consumenten een ‘afkoelingsperiode’ van veertien dagen, waarin zij een gesloten contract ongedaan kunnen maken. Voor leven- en pensioenproducten is deze periode verlengd van veertien naar dertig dagen.
Afkoelingsperiode
Het Verbond van Verzekeraars noemt de richtlijn een “eerste stap op weg naar harmonisatie van het consumentenrecht”. “Voor iedereen geldt nu een afkoelingsperiode en dat is goed”, zegt Verbonds-woordvoerder Hennie Zoontjes. “Maar van die afkoelingsperiode mag natuurlijk geen misbruik gemaakt worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een transportverzekering die voor vijf dagen geldt, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat men van de verzekering genoten heeft en vervolgens binnen die twee weken en na afloop van de verzekering, zegt er toch geen gebruik van te maken. De afkoelingsperiode moet wel recht doen aan het verzekeringsaspect.”
Verder verwacht Zoontjes niet dat de verkoop van verzekeringsproducten over de grenzen nu ineens een enorme impuls zal krijgen. “Het is nog steeds zo dat als een Nederlandse verzekeraar een polis verkoopt in Griekenland, hij zich heeft te houden aan de wet- en regelgeving in dat land. Op dat punt is er nog geen sprake van harmonisatie. Nee, het is echt een eerste stap; we zijn er nog lang niet. Het vergt nog een nauwkeurige juridische studie.”

Reageer op dit artikel