nieuws

AIG boekt herstel van premie-inkomen

Archief

Het premie-inkomen van de Nederlandse tak van het AIG-concern, dat in 1994 door het wegvallen van een groot contract was gedaald tot f 112,7 mln, beliep vorig jaar f 122,3 mln.

De grootste branche van AIG Europe (Netherlands) is ‘Brand’, waarin het premie-inkomen licht toenam tot f 56,5 (55,0) mln.
In ‘Zee, luchtvaart en transport’, met een accent op vervoerdersaansprakelijkheid, groeide het premie-inkomen van f 31,3 mln naar f 32,2 mln. In de categorie ‘Overige branches’ trad een aanzienlijker premiestijging op: van f 21,0 mln naar f 25,9 mln. In deze branche sluit AIG veel bestuurders- en beroepsaansprakelijkheidspolissen alsmede fraudeverzekeringen.

Reageer op dit artikel