nieuws

Aegon durft effecten-lease niet bij de naam te noemen

Archief

Aegon Financiële Diensten (AFD) heeft in een ronde door het land aan ruim vijfhonderd relaties haar ‘Vliegwiel’ effecten-leaseproducten gepresenteerd. In Amsterdam liet het intermediair blijken ongerust te zijn over de aantrekkingskracht die deze producten zullen hebben op de ‘snelle jongens’ onder de assurantie-adviseurs.

De productpresentatie van AFD opent met een snel gemonteerde videoclip met beelden van de beursvloer waarin opgewonden in telefoons schreeuwende handelaren erg graag aandelen willen kopen of juist heel dringend van een pakketje af willen.
Aandelen zijn in; zeker nu de koersen stijgen en de rentestand laag blijft. De groeiende belangstelling voor het beleggen is één van de belangrijkste redenen geweest voor Aegon Particulieren om een bancaire tak op te richten en met aandelen-lease op de markt te komen.
Het succes van de direct writende Aegon-dochter Legio Lease speelde zeker ook mee, aangezien het concept ‘effecten-lease’ daar geboren is. Des te opvallender is daarom dat Aegon zelf angstvallig het woord ‘lease’ probeert te vermijden. De uitdrukking komt zelfs helemaal nergens voor in het Vliegwiel-materiaal. Wat blijkt: de consument heeft volgens Aegon het idee dat leasen in principe duur is. “Wij hebben het daarom liever over een vergelijking met een hypotheek. Die gaat goed op.”
Korte termijn
“De Vliegwiel-producten zijn bedoeld voor de consument die behoefte heeft aan een appeltje voor de dorst, maar dan wel een wat kortere-termijnbehoefte dan die mogelijk is bij bijvoorbeeld het Verzekerd Sparen. Verzekerd Sparen biedt in de eerste jaren nou eenmaal een achterblijvend rendement – zelfs lager dan de inleg – dat pas aan het eind van de rit sterk stijgt”, zegt Bouke Minkema (ex-Bank Labouchere) die leiding geeft aan AFD.
“Bij de aanschaf van Vliegwiel Beleggen financiert de klant bij Aegon onmiddellijk een aanzienlijk aandelenkapitaal, waarvan bovendien direct jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. Dat scheelt aanzienlijk in de hoogte van het rendement. Zeker voor het geval de klant eerder wil stoppen.” De aankoopprijs van het pakket aandelen wordt door Aegon verrekend met een annuïteitenlening met maandelijkse aflossingen.
Voor Vliegwiel Beleggen wordt er standaard evenredig belegd in de fondsen Aegon, ING, ABN Amro en Fortis. De klant heeft geen inspraak. Volgens Aegon is dat maar goed ook. “Zo’n keuzevrijheid werkt voor de klant niet verhelderend. Bovendien blijft het intermediair zodoende gevrijwaard van oeverloze discussies over fondskeuzes.”
Hoge rentekosten
Voor Vliegwiel Beleggen gelden rentekosten van 12% per jaar. Aegon beperkt zich tot het in rekening brengen van deze (relatief hoge) aftrekbare rentekosten, zodat de consument optimaal gebruik kan maken van het fiscale voordeel. Andere kosten (zoals administratiekosten) worden om die reden ook doorberekend in de rente.
De looptijd van Vliegwiel Beleggen is vijftien jaar (vast). Na 7,5 jaar kan er boetevrij gestopt worden. Daarvoor bedraagt de boete 50% van de resterende rente tot 7,5 jaar. Bij overlijden is stoppen echter altijd kosteloos. Een eventuele verliespositie (het blijven tenslotte aandelen) wordt in zulke gevallen afgedekt door Aegon (maximaal f 25.000). Nabestaanden kunnen ook doorgaan met vliegwielen, eventueel op twee namen.
De minimum maandinleg van Vliegwiel Beleggen is f 150 (te verhogen met telkens f 50 tot maximaal f 1.000). Mede om die reden wordt het intermediair aangeraden de effectenleaseproducten niet te verkopen aan consumenten met een laag inkomen, maar vanaf modaal (f 49.500). Voor de aanschaf is een BKR-toets nodig.
De andere productvariant: Vliegwiel Kapitaal, is volgens Aegon een interessant alternatief voor de traditionele koopsom. De klant doet een eenmalige storting van minimaal f 4.000 (maximaal f 100.000 per contract) aan vooruitbetaalde rente. Deze rente wordt fiscaal beschouwd als ‘kosten ter verwerving van inkomsten’ en is daarom volledig aftrekbaar. Aegon zet hier een aandelenpakket (ING, Ahold, Dordsche Petroleum, Elsevier en KPN) met een waarde van ruim twee maal de eenmalige storting tegenover.
Bij een gemiddelde koersstijging van 8% per jaar kan de inleg in de looptijd van vijf jaar verdubbeld worden. Bij eerder stoppen betaalt Aegon 50% van het restant rente terug. De rentekosten van het kapitaalproduct bedragen 11,5% per jaar (geen administratiekosten). Bij dit kapitaalproduct is het mogelijk om het koersrisico door middel van een put-optie af te dekken: de Vliegwiel Kapitaal Garantie. De aankoopwaarde van het aandelenpakket is daarmee gegarandeerd. De kosten van deze garantie bedragen 10% van het kapitaal.
Toestemming
Om de Vliegwiel beleggingsproducten te kunnen verkopen zou de assurantie-adviseur eigenlijk remisier moeten worden en zich als zodanig laten inschrijven bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Aegon heeft hiervoor echter een vrijstelling gekregen waardoor de maatschappij juridisch verantwoordelijk is voor de handelingen van het intermediair. Met het oog op die verantwoordelijkheid wil Aegon dat adviseurs die het product gaan verkopen een aparte samenwerkingsovereenkomst met de verzekeraar aangaan.
In deze overeenkomst is onder meer vastgelegd dat het intermediair eerst toestemming moet vragen voor het in eigen beheer plaatsen van reclame-uitingen voor de Vliegwielproducten (‘zodat daar geen gekke dingen in komen te staan’). Ook wordt in deze overeenkomst de bescherming van het relatiebestand geregeld (‘het komt er op neer dat Aegon van uw klanten afblijft’)
Voet tussen de deur
Tijdens de presentatie van de AFD-producten in de Amsterdam Arena ontstaat enige onrust onder het aanwezige intermediair als duidelijk wordt dat Aegon de ‘Vliegwiel-provisie’ in één keer uitbetaalt zonder dat er sprake is van een terugboekingsrisico. Een aantal tussenpersonen laat in niet mis te verstane bewoordingen blijken dat Aegon hiermee in hun ogen de kat wel erg dicht op het spek bindt.
“Met zo’n provisiestructuur is dit een uitgelezen product voor de snelle freelance jongens met dito auto’s die adviseren met een voet tussen de deur”, aldus één van de aanwezigen. De reactie van Aegon dat het met dergelijke assurantiekantoren geen zaken doet, zorgt voor enig hoongelach uit de zaal. “Hoe kan ik dan op de Albert Kuyp worden aangeklampt door verkopers met Aegon-producten?”, luidt een reactie. Een voorstel van een tussenpersoon om het product van doorlopende provisie te voorzien, krijgt van de aanwezigen zelfs een voorzichtig applaus. “Nou, wij vinden het best de moeite waard om die mogelijkheid eens te bekijken”, aldus een verbaasde Evert Lekkerkerker.
“Er zijn in Nederland inderdaad nog steeds verkopers die het niet verdienen om assurantie-adviseur te zijn”, bevestigt Evert Lekkerkerker de onrust in de zaal. “Nee, maar ze verdienen het ondertussen wel”, grapt een tussenpersoon.
Evert Lekkerkerker blijft er op hameren dat Aegon alleen zaken doet met professionele tussenpersonen die bovendien hun personeel in loondienst hebben. “Blijkbaar bestaat er twijfelt over of we wel zo strikt in de leer zijn. Dat zal ik zeker terugkoppelen in onze organisatie. Ik zal kijken of we nóg kritischer kunnen zijn bij onze selectie en ons aanstellingsbeleid.”
Provisie
Aegon wil liever niet dat de hoogte van de provisie in brede kring bekend wordt. Dit blijkt althans uit de manier waarop de provisie-afspraken gepresenteerd worden. “We hebben de kaart met provisie-afspraken niet in de map met vakinformatie gestopt, omdat het mogelijk is dat u andere provisie-afspraken heeft met uw verkopers in het veld”, aldus Robbie Propsma, die namens de marketingafdeling van Aegon Particulieren spreekt.
Speciaal voor deze groep buitendienstmedewerkers derhalve: de provisie van de effecten-leaseproducten bedraagt respectievelijk 4% x maandbedrag x 180 termijnen voor het Vliegwiel Beleggen, 5% x storting voor het Vliegwiel Kapitaal en 6% x storting voor de Vliegwiel Kapitaal garantie-variant.
Ook is er een bonusregeling. Deze treedt in werking zodra het assurantiekantoor het plafond van f 50.000 provisie per jaar overstijgt. De bonus behelst 25% provisie extra op alle contracten.
Als lokkertje biedt AFD de bonusregeling ook aan voor tussenpersonen die zich vóór 1 september als remisier aanmelden en voor diezelfde datum al het eerste contract sluiten.
Aegon spaarrekening
Tijdens de presentaties meldde directeur particulieren Evert Lekkerkerker dat de twee bancaire producten van Aegon Financiële Diensten nog dit jaar zullen worden aangevuld met een spaarrekening.
Volgens Lekkerkerker is de introductie van een ‘Vliegwiel-spaarrekening’ een logische volgende stap op het ingeslagen pad van de persoonlijke financiële planning. “Op dat moment bieden we namelijk een aanvullende opvangmogelijkheid voor expirerend kapitaal. Het geld blijft zodoende ‘in huis’ en dat is zowel aantrekkelijk voor het intermediair als voor ons.”
Vliegwiel is écht adviesproduct
Vliegwiel Beleggen en Kapitaal zijn de allereerste producten die uit de nieuwe AFD-fabriek komen rollen. Volgens directeur particulieren Evert Lekkerkerker is het idee van de oprichting van een aparte bancaire tak geboren bij de business unit Aegon Particulieren zelf. “Je hoeft geen genie te zijn om te bedenken dat er bij het intermediair grote behoefte bestaat voor dit soort faciliteiten. De consument vraagt het intermediair niet alleen om verzekeringen, maar ook om bancaire- en beleggingsproducten. Wij stellen onze relaties in staat deze consument te bedienen.”
De producten van AFD zijn erg duidelijk een afgeleide van de effectenlease-activiteiten van direct-writer Legio Lease – inmiddels ook onderdeel van Aegon – dat de markt voor dit soort producten rijp heeft gemaakt. Lekkerkerker: “Vliegwiel Beleggen en Kapitaal zijn echte adviesproducten. Daarmee wil ik overigens niks afdoen aan de distributiemethode van Legio Lease.”
Zal het ‘Vliegwielconcept’ van AFD geen kannibaliserend effect hebben op andere Aegon-bedrijven die in dezelfde vijver zitten te vissen?
“We houden rekening met die mogelijkheid. Het zou kunnen dat tussenpersonen hun agentschap elders opzeggen om vervolgens onze beleggingsproducten te gaan verkopen. De verschillende business-units van Aegon opereren zó autonoom, dat zulke concurrentie mogelijk is.”
Evert Lekkerkerker: “Onderzoek naar doorlopende provisie”.

Reageer op dit artikel