nieuws

ABZ raakt monopolie bij transport van elektronisch berichtenverkeer

Archief

kwijt

ABZ, als transporteur van het elektronisch berichtenverkeer en beheerder van het Assurantie Data Netwerk (ADN), verliest zijn monopoliepositie. Systeemhuis ACT bouwt nu in zijn software ook de transportoplossing van het Amersfoortse bedrijf Intercommit in. Dit betekent dat de tussenpersoon kan kiezen via welk kanaal hij zijn berichtenverkeer laat lopen: via ADN of via Intercommit. De laatste zegt dit veel goedkoper te kunnen aanbieden dan ABZ.
Aanleiding om met een andere aanbieder dan ABZ in zee te gaan, is volgens ACT-directeur Jack Moormann, “de wil van de gebruikers”. “Onze gebruikersvereniging BIT heeft enige tijd geleden met ons contact opgenomen. Zij wilde een onderzoek verrichten naar de tevredenheid over ADN en ADN-gerelateerde producten en diensten. Iedereen moppert altijd over het netwerk, de views, de dienstverlening et cetera. Het is heel makkelijk om de schuld bij de exploitant van het netwerk te leggen. Maar daar ligt natuurlijk niet altijd de fout. Het is immers zo, dat als de invoer verkeerd is, de uitvoer ook niet goed is. Wij noemen dat garbage in is garbage out. Gezien de huidige ontwikkelingen ten aanzien van ketenintegratie, die forse investeringen vragen, hebben wij aangegeven dat we geen problemen hadden met zo’n onderzoek. Meten is weten. In het onderzoek is uiteraard ook het functioneren van de ADN-module in de ACT-software betrokken.”
Monopolie
Moormann is niet ontevreden over de uitkomsten van het onderzoek, dat gehouden is onder 1.200 tussenpersonen, van wie er ruim 450 hebben gereageerd. “Als je al het gemopper in ogenschouw neemt, valt het zowel met onze eigen software als met de dienstverlening van ABZ op dit gebied wel mee.”
Uit het onderzoek komt naar voren dat 76% van de gebruikers aangeeft te willen veranderen van dienstverlener voor het transport van berichten, mits deze betere voorwaarden heeft, en dat 85% aangeeft dit op basis van de prijs te willen doen?
Moormann schrijft deze uitkomsten toe aan de positie van ABZ. “ABZ is een commerciële instelling met een monopolie ten aanzien van het transport van elektronisch berichtenverkeer. Zo’n monopoliepositie is niet goed. Kijk maar naar de NS. Elk jaar gaan de prijzen omhoog en het bedrijf ziet geen kans om de klanten op tijd af te leveren. Daarnaast is de klant ook een stuk mondiger geworden. Hij ziet het prijskaartje wat hangt aan het product en ziet ook welke kwaliteit van dienstverlening daar tegenover staat. Bovendien is concurrentie goed. Het scherpt de prijzen aan en het verbetert de kwaliteit.”
Moormann geeft aan, dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen concurrentie ten aanzien van het transport van elektronische berichten en de standaardisatie van elektronische berichten. “Concurrentie ten aanzien van het transport is alleen maar goed. Concurrentie op het gebied van de standaardisatie moeten we niet willen.”
Is ABZ op de hoogte gesteld van het onderzoek en de uitkomsten ervan?
“Ja, zij zijn door BIT op de hoogte gesteld van het feit dat er een onderzoek werd gehouden. Zij hebben de vragenlijst ook ontvangen. Nadat de reacties verwerkt waren, is ABZ, evenals de respondenten van het onderzoek, op de hoogte gesteld van de uitkomsten.”
Eén schaap
Moormann verwacht dat meerdere systeemhuizen een tweede kanaal voor berichtenverkeer zullen inbouwen in hun software. “Anva heeft al een proef gedaan en zal het ook daadwerkelijk gaan doen.”
“De uitspraken van NVA-beleidsmedewerker Ruud van Bommel in AssurantieMagazine een paar maanden geleden, over de monopoliepositie van ABZ ten aanzien van het elektronisch berichtenverkeer en dat zij wellicht de mededingingsautoriteit NMa zouden inschakelen, hebben ervoor gezorgd dat de machine wat harder is gaan lopen. Dat was voor ons mede aanleiding om in ieder geval aan de kant van de tussenpersoon een tweede kanaal voor het berichtenverkeer in te bouwen. Dan kan van ons in ieder geval niet gezegd worden dat wij het recht op mededinging aan andere partijen ontnemen. Ik heb namelijk geen zin om de NMa op mijn dak te krijgen.”
Het zou Moormann verbazen als ook maatschappijen zich niet zouden realiseren dat er op het vlak van elektronisch berichtenverkeer iets moet veranderen. “Tussenpersonen kunnen eisen dat die nieuwe digitale snelweg open moet. Ik begrijp overigens het dilemma van de verzekeraars. Die betalen namelijk al het volle pond abonnementsgeld aan ABZ en als er een andere aanbieder komt, dan moeten ze daar ook weer voor betalen en dat is dubbelop. Ik heb wel begrepen dat Intercommit daar een oplossing voor wil bieden. Verder moeten maatschappijen, net als wij, in hun software die tweede uitgang voor het berichtenverkeer inbouwen. Ook dat brengt weer kosten met zich mee. Het is een kip-ei-verhaal.”
Ketenintegratie
In het eigen blad ACTief is Jack Moormann geïnterviewd over zijn visie op ketenintegratie. Moormann heeft het idee dat dit interview door sommigen verkeerd geïnterpreteerd is. Hij grijpt dan ook de kans aan om een en ander recht te zetten, met name omdat hij een groot voorstander is van ketenintegratie.
Moormann is van mening dat er een hoop efficiencyverbetering valt te behalen in het traject tussen verzekeraar en tussenpersoon. “In de meest optimale situatie zou er sprake moeten zijn van één polisbestand. Dit polisbestand is van de verzekeraar en tussenpersonen kunnen dat raadplegen. Als het zou lukken is het prachtig en ik denk ook dat het in de toekomst mogelijk wordt, maar zeker niet op de korte termijn. Gezien de huidige situatie met hier en daar achterstanden bij verzekeraars, is de tussenpersoon maar wat blij met zijn eigen polisbestand waar hij op terug kan vallen. Kortom daar moet een oplossing voor worden verzonnen, maar daar zijn de verzekeraars ook al mee bezig.”
“Een ander zeer gevoelig onderwerp bij ketenintegratie is het klantenbestand van de tussenpersoon”, zegt Moormann. “Met dit klantenbestand, waarin aanzienlijk meer gegevens over de klant zijn opgenomen dan alleen zijn adresgegevens, pleegt de tussenpersoon acquisitie. Het is logisch dat deze kennis, gekoppeld aan die van de verzekeraar heel effectief kan worden ingezet in de gezamenlijke marketinginspanningen in het intermediaire kanaal. Maar aan de andere kant zie ik bij menig tussenpersoon op dit punt nog wat aarzeling omdat men kennelijk toch nog bang is dat intermediairmaatschappijen rechtstreeks met de klant gaan communiceren.”
“Bovendien”, zegt Moormann, “vertegenwoordigt dit klantenbestand ook een goodwillwaarde voor de tussenpersoon bij eventuele verkoop van zijn kantoor.” Moormann heeft dan ook vooralsnog een hard hoofd in het realiseren van één gemeenschappelijk klantenbestand.
De ACT-directeur ziet wel snelle mogelijkheden in het traject tussen intermediair en klant. “De consument zal het handig vinden om op snelle wijze inzicht te krijgen in zijn verzekeringsportefeuille, polisvoorwaarden te kunnen inzien, eventueel schadeafwikkeling te kunnen volgen en online een schadeformulier te kunnen invullen. Als je dat als verzekeraar via het intermediair kan regelen voor de klant, dan is dat mooi.” Hij vindt wel dat het daarbij moet blijven. “Het in gestandaardiseerde vorm doorgeven van mutaties is iets anders dan het zelf aanbrengen van mutaties. Het doorgeven is zeer aan te bevelen. Het zelf aanbrengen van mutaties in bestanden kan problemen geven op het gebied van acceptatie en premie. De tussenpersoon moet altijd deze mutaties kunnen controleren.”
Moormann benadrukt dat hij een groot voorstander is van ketenintegratie. “ADN bestaat nu zo’n dertien à veertien jaar. Anva-directeur Stoffel van Almkerk en ikzelf zijn de enige twee die nog over zijn van de groep die destijds actief betrokken is geweest bij de opzet van ADN. Wij steken daar enorm veel tijd in. Dus ik wil niet horen dat ik geen voorstander van ketenintegratie ben.”
Jack Moormann: “ABZ is een commerciële instelling met een monopolie ten aanzien van het transport van elektronische berichten. Zo’n monopoliepositie is niet goed.”

Reageer op dit artikel