nieuws

ABP-containers vol machtigingen

Archief

Pensioenfonds ABP is zeer content met de respons op de vraag aan pensioenverzekerden om een machtiging te geven voor het gebruik van hun gegevens door ABP Verzekeringen.

Deze dochter van het ambtenaren- en onderwijzerspensioenfonds wil deelnemers aan de pensioenregeling graag aanvullende verzekeringsproducten aanbieden. In de nieuwe Wet op de verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds is uitwisseling van gegevens door het pensioenfonds aan de verzekeringsdochter verboden. ABP wil dit verbod omzeilen door van verzekerden een machtiging voor de gegevensuitwisseling te vragen (zie AM 13, pag. 6).
De mailing is alleen gestuurd naar polishouders van ABP Verzekeringen, 360.000 in totaal; pensioenfonds ABP telt 930.000 actieve deelnemers. Van de 360.000 aangeschrevenen gaven binnen enkele weken 200.000 mensen een machtiging af. Op een topdag kwamen in Heerlen 36.000 machtigingsformulieren binnen.

Reageer op dit artikel