nieuws

Aantal polissen bij postenbank DAK stijgt 7%

Archief

De animo om lid te worden van DAK is groot. De coöperatieve postenbank selecteert echter zorgvuldig. Per saldo kwamen er vorig jaar tien nieuwe kantoren bij. Het aantal polissen steeg met 7% en de omzet met 14%.

Bij DAK traden vorig jaar 54 (58) nieuwe leden toe. Hiertegenover stonden 44 (44) opzeggingen, waarmee het aantal aangesloten kantoren per saldo met 10 (14) steeg tot 1.194. Van deze kantoren is 35% NBVA-lid en 26% NVA-lid. Het relatief grote aantal opzeggingen hield volgens het jaarverslag voornamelijk verband met “fusies en overnames door captives of andere kantoren die geen lid kunnen of willen van onze coöperatie”.
In 2002 meldden 152 kantoren zich als lid van de postenbank. Van hen zijn er 28 definitief afgewezen. Bij zeventig aanvragen was eind vorig jaar de beslissing nog niet gevallen. “Omdat wij een grote verantwoordelijkheid hebben naar de verzekeraars en naar onze leden, zijn de toelatingseisen streng en is de ballotageprocedure zorgvuldig.”
Polissen
DAK beheerde tot eind vorig jaar 228.702 (214.083) polissen, hetgeen een groei inhoudt van 7% (9%). Het gemiddeld aantal polissen per kantoor steeg van 181 naar 191. De brutopremie-omzet steeg met 14% (11%) van e 42,8 mln naar e 49,0 mln. De omzet is afkomstig van 90 (97) verzekeraars. Het aantal agentschappen van verzekeraars nam af, mede door fusies. DAK verkreeg een aantal nieuwe agentschappen, onder meer van AIG Europe, Cardif, ING Insurance, Meeùs, Pro Life, Topland Achmea, en XL Insurance Global Risk.
Sinds februari 2001 biedt DAK de leden ook een hypotheekfaciliteit. Hiervoor wordt samengewerkt met Argenta, GMAC Hypotheken, HypInvest, en Postbank. “Het blijkt een schot in de roos”, aldus het jaarverslag. Van de faciliteit maken 225 (125)leden gebruik.
De gemiddelde te betalen omslag per kantoor steeg van e 74.550 naar e 84.695. De nettowinst van DAK daalde van e 46.962 naar e 20.085, vooral als gevolg van lagere rentebaten. De algemene reserve bedroeg eind vorig jaar e 475.136. Tezamen met het inleggeld van de leden ter grootte van e 27.261 (26.841) kwam het eigen vermogen uit op e 502.397 (481.892).

Reageer op dit artikel