nieuws

Aanklacht ex-vennoten Behaenk tegen ASR, Hooge Huys en Zurich

Archief

Twee ex-vennoten van de Delftse Behaenk Adviesgroep hebben eind vorige maand bij Justitie in Rotterdam aangifte van ‘strafbaar geachte handelingen’ gedaan tegen ASR (Stad Rotterdam), Hooge Huys en Zurich. De aangevers, Peter Blok en Gerard Velterop, betichten genoemde drie maatschappijen ervan dat zij bewust hebben aangestuurd op de teloorgang van Behaenk.

Stad Rotterdam zegt de juridische procedure met vertrouwen tegemoet te zien. Hooge Huys en Zurich geven geen commentaar. De drie verzekeraars bezitten sinds 2000 gezamenlijk alle aandelen van Behaenk.
Blok en Velterop zeggen over schriftelijk bewijzen te beschikken dat de maatschappijen aanstuurde op de ondergang. Verder zeggen zij zich suf te piekeren wat de precieze motieven zouden kunnen zijn voor de handelwijze die de drie maatschappijen ten beste hebben gegeven, sinds zij de macht bij Behaenk in handen kregen.
Omstreeks de jaarwisseling 1998/1999 eisten twee ontwikkelingen de aandacht op, zo vertellen Blok en Velterop. Ten eerste: het snel gegroeide Behaenk had over 1998 (voor het eerst in zijn bestaan) een verlies moeten noteren. Blok: “De vraag was: kunnen we verder met het groeiscenario of moeten we even pas op de plaats maken? We lieten daar onze accountant een onderzoek naar instellen”. Ten tweede: in diezelfde periode diende zich van buiten de verzekeringswereld een potentiële overnemer/participant aan. Dat was Parnib, een participatiemaatschappij van de Nationale Investeringsbank (NIB). “Gezien de latere overname van NIB door ABP/PGGM Pensioenfondsen, is dit als een bedreigende situatie ervaren door Stad Rotterdam”, verklaren Blok en Velterop.
Samen met twee andere voorkeursmaatschappijen, Hooge Huys en Zurich, gaf de vertrouwde financier Stad Rotterdam bij Behaenk aan, dat zij in de benodigde extra middelen wilde voorzien. Heil zoeken bij een buitenstaander was niet nodig, zo was de teneur.
Door een moeizame gang van zaken rondom verdere participatie door Stad Rotterdam in Behaenk en het niet-welslagen van andere projecten werd Blok in juni 2000 geconfronteerd met een burn-out. Op gezag van ASR werden twee interim-managers aangesteld, Cees Boos en Marius Meurs. Toen Blok eind september de draad weer wilde oppakken, zou hij te verstaan hebben gekregen dat hij absoluut niet meer welkom was. Blok moest zijn heil elders gaan zoeken.
Doorbraak provisiestelsel
Naar het sterke vermoeden van beide ex-vennoten is een andere ontwikkeling dan de financieringskwestie nog meer van invloed geweest om af te koersen op het einde van het ‘Behaenk van Blok’. Want de man die tussen 1992 en 1999 jaarlijks door zijn zeventien medevennoten tot algemeen directeur werd herkozen, heeft onmiskenbaar visionaire kwaliteiten. Anticiperend op het voornemen van de regering om de wettelijke bepalingen over de provisie te schrappen, had Blok een formule ontwikkeld voor verzekeringsadvisering op declaratiebasis (‘uurtje, factuurtje’). Dit speelde zich af in een fase waarin de gevestigde orde in assurantieland nog (achterhoede)gevechten leverde om de wettelijke provisiebepalingen te handhaven.
Dat Peter Blok als een niet te onderschatten man moet worden beschouwd, kan worden bewezen met wapenfeiten uit de eerste helft van de jaren negentig. Nadat Blok eind 1992 door de vennoten bij Behaenk tot algemeen directeur was gekozen, kwam hij al snel met het concept voor een marketingorganisatie voor het intermediair op de proppen. Het plan werd in de wandeling al gauw omschreven als de formule ‘direct-writer op de hoek’.
De NVA, waarvan Behaenk overigens lid was, drong bij haar leden aan op grote terughoudendheid. Toch zette Blok door met een consumentenkrant. Hij kreeg direct al tien NVA-kantoren mee.
Eind oktober 1993 verscheen de eerste editie van de Nationale Verzekerings- en Geld Krant (NVGK), die in een oplage van 1,7 miljoen exemplaren door honderd assurantiekantoren werd afgenomen. Op het toppunt van de NVGK, eind 1994, waren 125 kantoren goed voor een oplage van 2,7 miljoen exemplaren.
Return On Insurance
Na zijn gedwongen vertrek bij Behaenk ontmoette Blok een positieve houding bij accountantsbureau KPMG, waar hij eind 2000 in dienst trad om zijn ‘niet-provisieformule’ in de markt te zetten. In het voorjaar van 2001 had KPMG er geen trek meer in. Velterop en Blok veronderstellen dat vanuit de kring van intermediairverzekeraars signalen richting KPMG zijn gegaan om Bloks plan te vergeten. Omdat de wereld van de gevestigde verzekeraars voor KPMG tal van belangrijke opdrachtgevers telt, zouden die signalen hun effect niet gemist hebben.
Blok moest weg bij KPMG en ging vervolgens, als een kat in nood, op eigen kracht de markt in met zijn ROI (Return On Insurance). Hierbij schuwde hij niet om de schijnwerper te zetten op de in sommige gevallen exorbitante provisies die tussenpersonen genieten, met als gevolg dat hij zich in een groot deel van assurantieland tot persona non grata maakte. Hoewel ROI heel wat aandacht van de media kreeg, is de formule nog niet echt van de grond gekomen.
Hoge bomen
Blok en Velterop richten hun kritiek in de eerste plaats op Stad Rotterdam. Zij wijzen ook op de nieuwe nevenfunctie van topman Carlo de Swart: voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. “Dient een voorzitter van het Verbond van Verzekeraars niet juist een toonbeeld te zijn van integriteit? Is het niet juist aan dit Verbond om zichtbaar te maken dat integriteit van zakelijk handelen de norm moet zijn en dat schending van die norm niet getolereerd wordt?”
De Rotterdamse recherche heeft een nadere toelichting op de beschuldigingen aangehoord en zal na de zomervakantie verder in de zaak duiken.
Gerard Velterop (links) en Peter Blok zoeken niet alleen financiële genoegdoening, maar ook rehabilitatie.
Panorama pakt uit met Blok
Onder de kop ‘Verzekerd van ellende’ heeft het weekblad Panorama begin augustus het zakelijke levensverhaal van Peter Blok weergegeven. Blok wordt daarin bijna als een martelaar gekarakteriseerd. “Zijn bedrijf, zijn geld, zijn vrouw en zijn toekomst is hij kwijt. Enkel en alleen omdat hij de Nederlandse consument graag goedkope verzekeringen wilde verkopen”, betoogt Panorama.
Barkel verlaat Behaenk; nieuwe feitelijk leider
De huidige Behaenk-organisatie heeft sinds begin deze maand als enig directeur Peter van Haagen. Martin Barkel, die net als Van Haagen afkomstig was van mede-aandeelhouder ASR, is bij Stad Rotterdam senior accountmanager hypotheken geworden.
Begin vorig jaar verkasten beide ‘Stad Rotterdammers’ naar het assurantiebedrijf in Delft. Van Haagen werd algemeen directeur en Barkel commercieel directeur. “Na de herstructurering van Behaenk, kwam de vraag aan de orde, of een tweehoofdige leiding nog wel nodig was?”, stelt Van Haagen. Tal van overwegingen, waaronder de woon-werkafstand, zouden geleid hebben tot de conclusie dat Van Haagen zou blijven en Barkel zou vertrekken.
Voorts heeft Behaenk sinds kort een nieuwe feitelijk leider conform de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf. Het is René Punt (37), die sinds vorig jaar bij Behaenk in dienst is. “Hij is hier binnengekomen als financieel adviseur, maar heeft duidelijk blijk gegeven van leidinggevende capaciteiten. Hij is nu inhoudelijk verantwoordelijk voor de verzekeringstechnische zaken”, aldus Van Haagen.
Onder impuls van teleurgestelde ex-vennoten was in mei van dit jaar de Economische Controledienst in Delft over de vloer geweest om te onderzoeken hoe het gesteld is met het feitelijk leiderschap van Behaenk. Aanvankelijk zou dat Leo Bechtold zijn, die destijds als adjunct-directeur werkzaam was bij Stad Rotterdam. Bechtold (inmiddels directeur van verzekeraar Rialto) was voor de SER echter niet acceptabel, omdat hij al bij een ander bemiddelingsbedrijf als feitelijk leider te boek stond.
Uiteindelijk is Bram de Wolf van Zurich medio vorig jaar getransformeerd van commissaris naar feitelijk leider bij Behaenk. Volgens ex-vennoten was dit in de praktijk een wassen neus.

Reageer op dit artikel