nieuws

Ronnes en Omtzigt gaan op herhaling: ‘Bevorder oversluiten in stapjes’

Financiële planning 1206

CDA-Kamerleden Erik Ronnes en Pieter Omtzigt roepen in een motie minister Wopke Hoekstra op bij banken aan te kaarten dat het oversluiten van aflossingsvrije hypotheken in kleine stappen algemeen beschikbaar komt. Ze konden daar een motie van een jaar geleden voor afstoffen. Verschil met toen: een paar geldverstrekkers staan deze methode nu al wel toe.

Ronnes en Omtzigt gaan op herhaling: ‘Bevorder oversluiten in stapjes’

Ronnes en Omtzigt willen dat oversluiten van aflossingsvrije hypotheken naar niet-aflossingsvrije varianten makkelijker wordt. Daarom maken ze zich hard voor de mogelijkheid om de 10% of 20% die consumenten boetevrij mogen aflossen te gebruiken om dat deel over te zetten naar een ander hypotheekdeel met lagere hypotheeklasten. Door dit in een paar stappen te doen, kan de hele hypotheek boetevrij worden overgesloten.

Eén schaap over de dam

De Kamerleden roepen minister Hoekstra (Financiën) op dit aan te kaarten bij het Platform Maatwerk Hypotheken. Ze wijzen erop dat BNP Paribas en Lloyds deze mogelijkheid al aanbieden. Volgens Ronnes en Omtzigt is hiermee aangetoond “dat er geen belemmeringen zijn om op deze manier je hypotheek in stappen over te sluiten”.  Ze verwachten bovendien dat als er één schaap over de dam is, er meer zullen volgen.

De motie moet nog in stemming worden gebracht in de Tweede Kamer. Vorig jaar kreeg een vergelijkbare motie van dezelfde Kamerleden de steun van een meerderheid. Tot een echt succes leidde dat niet, of het moet zijn dat de twee genoemde banken het stapsgewijze oversluiten nu accepteren.

Hogere rente

Bankenkoepel NVB liet destijds weten hogere rente te vrezen bij stapsgewijs oversluiten. “De motie beoogt een constructie die het ook mogelijk maakt om met nieuwe financiering af te lossen. Dit is in praktijk dus geen aflossen, waarvoor deze ruimte eigenlijk bedoeld is. Een dergelijke constructie brengt voor de bank extra kosten en onzekerheid met zich die tot hogere hypotheekrentes kan leiden”, verwoordde Hoekstra vorig jaar de zorgen van banken.

De minister was zelf evenmin onverdeeld enthousiast. “Omzetten van hypotheekdelen naar een andere kredietaanbieder leidt tot een complexe situatie voor de consument, aangezien deze zo meerdere hypotheekovereenkomsten aangaat, met verschillende rentetarieven en mogelijk ook verschillende hypotheekvoorwaarden.” De AFM zag destijds overigens geen bezwaren. Wel wilde de toezichthouder dat ook de mogelijke nadelige gevolgen in kaart worden gebracht.

Reageer op dit artikel