nieuws

Beloftes ten spijt: bouwvolume neemt binnenkort af

Financiële planning 1143

Om de krapte op de woningmarkt het hoofd te bieden, moet er meer gebouwd worden. Het tegenovergestelde gebeurt, concludeert het Expertisecentrum Woningwaarde, een onderzoekscollectief van CBS, TU Delft, NVM en Eigen Huis. Op basis van het aantal afgegeven bouwvergunningen verwacht het kenniscentrum dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen binnenkort zelfs afneemt. Alle bestuurlijke beloftes ten spijt.

Beloftes ten spijt: bouwvolume neemt binnenkort af

De onderzoekers verwachtend dit jaar een nieuwbouwproductie van ongeveer 65.000 nieuwe woningen. Dat is nog wel een stijging ten opzichte van vorig jaar (61.000), maar de daling is ingezet. Als oorzaken worden gebrek aan bouwcapaciteit en financieringsruimte, hoge grondprijzen en simpelweg te weinig bouwplannen genoemd.

Trend

In het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen is de negatieve trend al zichtbaar. “Er is sprake van een duidelijke daling ten opzichte van het vorige kwartaal (-17,0%), waar volgens het normale seizoenspatroon van de nieuwbouwmarkt een stijging is te verwachten”, schrijven de onderzoekers. “En ook in vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 is er een forse daling van -20,6% te zien. Het aantal verkochte woningen blijft daarmee in het tweede kwartaal van 2018 zo’n 2.000 tot 2.500 woningen achter bij de verwachting op basis van het normale seizoenspatroon.”

Gezonde marktwerking

Volgens het Expertisecentrum is voor een gezonde marktwerking de op de woningmarkt een veel grotere bouwproductie nodig. “Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwe woningen in de laatste kwartalen biedt bovendien geen gunstig perspectief voor de nabije toekomst.” Om het huidige tekort niet verder te laten oplopen, moeten er jaarlijks minstens 75.000 nieuwbouwhuizen bijkomen. Dat is ook het aantal waar minister Kajsa Ollongren vanuit gaat in haar Woonagenda. Om het tekort op te lossen, zou de jaarlijkse bouwproductie volgens de onderzoekers zelfs richting 100.000 huizen moeten gaan.

 

Reageer op dit artikel