nieuws

‘Hypotheekbranche moet consument meer aanzetten tot verduurzaming woning’

Financiële planning 3505

‘Hypotheekbranche moet consument meer aanzetten tot verduurzaming woning’

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vindt dat geldverstrekkers en hypotheekadviseurs aanstaande, maar ook bestaande woningeigenaren meer moeten gaan aanzetten tot het duurzamer maken van hun huis. Ze gaat daarover in overleg met het platform hypotheken, een overlegorgaan tussen rijk, toezicht en sector. “Voor de verduurzamingsopgave die in het regeerakkoord is geformuleerd, is het van belang dat huishoudens tijdens de aanvraag van een hypotheek goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden om te verduurzamen. Daarnaast is het van belang dat hypotheekverstrekkers en adviseurs de mogelijkheden onderzoeken om ook de huidige eigenaar-bewoners te motiveren om te verduurzamen.”

Ollongren zegt dat in antwoord op vragen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die wilde eind vorig jaar in een overleg weten waarom maar 1% van de mensen met een NHG-hypotheek de extra leenruimte van 6% van de woningwaarde voor energiebesparende maatregelen gebruikt. “In de toenmalige beantwoording is aan u bericht dat ultimo oktober 2016 bij 1% en ultimo oktober 2017 bij 2,3% van de afgegeven NHG-garanties gebruik wordt gemaakt van deze extra leenruimte voor verduurzaming. Het is inmiddels bekend dat over heel 2017 gemiddeld bij 2,1% van de afgegeven NHG-garanties gebruik is gemaakt van de extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen. Er lijkt sprake van een stijgende trend; in het laatste kwartaal was dit percentage gemiddeld 3,2%. Deze extra leenruimte geldt overigens ook voor niet-NHG-hypotheken.”

Verbetering niet altijd zichtbaar

Waarschijnlijk worden in werkelijkheid vaker energiebesparende maatregelen getroffen bij de aankoop van een woning, aldus de minister. “Met een LTV onder het maximum is namelijk niet uitgesloten dat huishoudens ook hier energiebesparende maatregelen hebben getroffen. Doordat in zo’n geval geen gebruik wordt gemaakt van de extra leenruimte is dit niet altijd zichtbaar in
de boeken van het Waarborgfonds Eigen Woningen.”

Adviseurs ontberen kennis

Het Waarborgfonds vermoedt verder dat veel hypotheekadviseurs maar beperkte kennis hebben van de mogelijkheden om
verduurzamingsinvesteringen mee te financieren, schrijft Ollongren. “Ook bij de klant zijn de voordelen van verduurzaming en de financiële mogelijkheden niet altijd bekend.”
Vorig jaar zijn vanuit het Waarborgfonds initiatieven genomen om energiebesparing nadrukkelijker op de agenda te zetten bij hypotheekadviseurs, geldverstrekkers en klanten. “Zo zijn er verschillende trainingen voor adviseurs georganiseerd in
samenwerking met marktpartijen om het kennisniveau over de financiering van verduurzamingsinvesteringen te verhogen. Met de introductie door het WEW van het ‘Energiebespaarbudget’ kan de klant op basis van een eenvoudige specificatie een verduurzamingsbouwdepot laten aanmaken door de geldverstrekker. De klant kan bij de daadwerkelijke realisatie van de energiebesparende maatregelen, indien gewenst, afwijken van deze specificatie, mits uiteraard sprake is van investeringen gericht op verduurzaming.”

Reageer op dit artikel