nieuws

Klant voelt zich nauwelijks centraal staan

Financiële planning 172

Ongeveer 1 op de 10 consumenten ervaart dat banken en verzekeraars hun klantbelang centraal stellen.  Bij de de eigen bank of verzekeraar voelt 2 op de 10 verzekeraars centraal staan.  De AFM kwam vandaag met deze bevindingen bij de presentatie van het Klantbelang Dashboard 2015-2016. 

Klant voelt zich nauwelijks centraal staan

In aansluiting op het onderzoek van de AFM naar de dienstverlening door de elf grote banken en verzekeraars laat de AFM jaarlijks door GfK onderzoeken in hoeverre klanten zelf vinden dat zij centraal staan bij de aanbieders. Dat is dus in slechts zeer beperkte mate het geval. Het vertrouwen in banken en verzekeraars is met 5 uit 10 een stuk hoger, net als de waardering voor de behulpzaamheid van het personeel: 6 uit 10.

Volgens de toezichthouder toont het verschil in de scores aan dat het imago van de financiële sector onder consumenten nog altijd sterk te wensen overlaat en wellicht negatiever is dan op basis van hun eigen ervaringen mag worden verwacht. “Dit duidt erop dat het terugwinnen van het vertrouwen van de consument een lange adem vergt.”

Reageer op dit artikel