nieuws

Koepels pleiten in Den Haag voor aftrekbaarheid advieskosten

Branche 1488

Koepels pleiten in Den Haag voor aftrekbaarheid advieskosten

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars willen dat de kosten van financieel advies fiscaal aftrekbaar worden. Zij hebben daarover een brief gestuurd aan staatssecretaris Snel van Financiën. “Adviseurs zijn bij uitstek uitgerust om mensen te helpen in beweging te komen en blijven. Dan moet echter de laagdrempelige toegang tot advies wel geborgd zijn.”

De evaluatie van het provisieverbod toont aan dat het bevorderen van de toegankelijkheid van advies wenselijk is, schrijven de organisaties aan Snel. “Een verbeterde toegang door de fiscaal gunstige behandeling van advieskosten te herstellen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële gezondheid van burgers voor de lange termijn.” Ze verwijzen naar een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waarin wordt aangegeven dat mensen maar moeilijk tot actie komen en financieel advies en begeleiding nodig hebben. “Tegelijk leven we in een tijd waar burgers door een terugtredende overheid steeds meer worden verondersteld zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn. Dit is wat betreft de persoonlijke financiën vooral zichtbaar op terreinen als inkomensbescherming (voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) en oudedagsvoorzieningen. Dit levert flinke uitdagingen op.” Driekwart kent de eigen pensioenuitkering niet en een op de drie kan een pensioentekort tegemoet zien. Meer informatie alleen is niet genoeg, aldus de drie: “Adviseurs zijn bij uitstek uitgerust om mensen te helpen in beweging te komen en blijven. Dan moet echter de laagdrempelige toegang tot advies wel geborgd zijn.”

Fiscale neutraliteit

De introductie van het provisieverbod heeft de toegang tot advies niet verbeterd, constateren de organisaties. “Het Nibud constateerde recent dat voor bijna de helft van de Nederlanders (46%) de kosten van het advies een drempel vormen om naar een financieel adviseur te gaan.” De koepels wijzen op gezamenlijke initiatieven om de toegang tot advies te verbeteren, zoals de website Mijnverzekeringenopeenrij.nl. “We willen u echter vragen om vanuit de overheid opnieuw de fiscale aftrekbaarheid van financieel advies te faciliteren. In aanloop naar de invoering van het provisieverbod is meermaals met het ministerie van Financiën gesproken over een fiscaal neutrale invoering. Advies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentes waren destijds immers onderdeel van de premie en daarmee fiscaal aftrekbaar. Ook in de Tweede Kamer is daar bij de behandeling van de voorstellen om gevraagd.” Maar Rutte II gaf geen gehoor: “Voor een besparing van slechts € 150 mln, nog geen één procent, op het totale bezuinigingspakket van € 16 mld, is daar de aftrekbaarheid geschrapt van advieskosten (fee) voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsrenten voor de Wet Inkomstenbelasting uit 2001.”

Forfaitaire aftrek

Nu de economie weer draait en de toegang tot financieel advies moet worden verbeterd, vinden Adfiz, OvFD en Verbond het tijd om met Snel te gaan praten over de fiscale behandeling van advieskosten. “We zien ook goede mogelijkheden voor een (forfaitaire) aftrek voor advieskosten, waarbij goed gebruik kan worden gewaarborgd en aan wordt gesloten bij een goede geautomatiseerde verwerking door de Belastingdienst.”

Reageer op dit artikel