nieuws

Jos Baeten (ASR): ‘Achterhoedegevecht tegen actieve schadetransparantie kun je niet winnen’

Branche 6231

De provisie die een tussenpersoon ontvangt voor schadeverzekeringen kan het best worden vermeld op de website en in het dienstverleningsdocument. Ingewikkelder moet het volgens CEO Jos Baeten van ASR niet worden. Hij ziet actieve schadetransparantie als onvermijdelijk, zei hij op de dag dat de jaarcijfers over 2017 werden gepresenteerd. Hij reageerde ook op de verhoging van het salaris van hemzelf en zijn collega-bestuurders. “Ik begrijp dat dit reacties oproept, maar de raad van commissarissen heeft dit besluit heel zorgvuldig genomen.”

Jos Baeten (ASR): ‘Achterhoedegevecht tegen actieve schadetransparantie kun je niet winnen’

ASR presenteerde vanochtend rooskleurige cijfers, niet alleen financieel (forse winstgroei), ook de waardering voor de verzekeraar is toegenomen, meldt het concern. De klanttevredenheid nam toe van +36 naar +40 (Net Promotor Score). De tevredenheid bij intermediairs steeg van +50 naar +57. “Uiteindelijk is ons bestaansrecht enthousiaste distributie en klanten. Daarin hebben we afgelopen 2 jaar een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Als onze medewerkers goed in staat zijn klanten te helpen, dan leidt dat ertoe dat ze langer klant blijven en dat leidt tot positieve resultaten.”

Financieel gezien groeide het schadebedrijf van ASR met 6%. “In een markt die lastig groeit, is dat een heel goed resultaat. Die toename komt vrijwel alleen bij het intermediair vandaan, met als enige uitzondering ziektekosten. Dat is een online markt”, wijst Baeten op het belang van het intermediair voor de verzekeraar.

Hoe kijk je in dat licht naar het verweer van een deel van het intermediair tegen actieve schadetransparantie?
“ASR ziet geen enkel heil in een provisieverbod op schade. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd dat je niet tegen actieve transparantie kunt zijn. Veel intermediairs hebben ondanks een verplichting voor passieve transparantie zelf al ervoor gekozen actief transparant te zijn. Ze melden de provisie op hun website of in hun dienstverleningsdocument. Dat is de manier om het te doen, denk ik. Laten we met zijn allen bij elkaar gaan zitten en kijken hoe je invulling geeft aan transparantie.”

Moet die transparantie opgelegd worden?
“Daar ga ik niet over, maar het achterhoedegesprek over actieve transparantie kun je niet winnen. Daarbij moet er uiteraard een level playing field zijn. Voor alle distributiekanalen moeten dezelfde regel gelden. Maar het zou helpen als iets eenvoudig is uit te voeren, zoals een vermelding op website en dienstverleningsdocument, in plaats van dat je alles op elk polisblad moet gaan uitsplitsen.”

Verwacht je dat je de goede cijfers over 2017 dit jaar kunt herhalen?
“Weerschade heb ik niet in de hand. Nog 5 stormen zoals op 18 januari en het zal lastig zijn de combined ratio in stand te houden. Maar laten we optimistisch zijn en uitgaan van maximaal 1 of 2 van zulke stormen, dan heb ik veel vertrouwen in 2018.”

Welke invloed zal de integratie van Generali hebben op het resultaat voor komend jaar?
“Medio dit jaar komen de medewerkers naar Utrecht. Niet iedereen zal meegaan en dat zal kosten met zich meebrengen. De winstbijdrage van Generali zal dit jaar nog beperkt zijn, maar in 2019 en 2020 groeien. Uitvaart wordt dit jaar al ondergebracht bij ASR. Met schade en leven zullen we eind 2018 beginnen. Pensioen zal de laatste zijn die overgaat.”

En wanneer verdwijnt het merk Generali in Nederland?
“Het moederconcern had dat het liefst vanaf dag 1 gehad, maar heeft er begrip voor dat dat niet lukt. We willen het zo snel mogelijk doen, binnen een halfjaar.”

Er ontstond vorige week ophef over de salarissen van de raad van bestuur. Was je verrast door die reacties?
“Ik begrijp alle reacties. Beloning van bestuurders in Nederland is een gevoelige kwestie. Maar ik heb gezien hoe zorgvuldig de raad van commissarissen dit besluit heeft genomen. De ondernemingsraad is meegenomen, de aandeelhouders, en het past bij onze positie in de markt.”

Past het ook bij een bedrijf als ASR? Rapper Sticks rapte in jullie campagne nog over de bonuscultuur?
“Al jaren terug hebben we voor iedereen variabele beloning afgeschaft. Die hebben we nooit heringevoerd. De verwijten die richting Sticks worden gemaakt, vind ik niet terecht. Dit is een besluit van de raad van commissarissen geweest. Geen gemakkelijk besluit, maar het is wel heel zorgvuldig genomen. We zitten bovendien onder de benchmark, terwijl we voor de rest van de medewerkers op de benchmark zitten.”

Reageer op dit artikel