nieuws

CDFD: uitslag Wft-examens binnen 48 uur

Branche

CDFD: uitslag Wft-examens  binnen 48 uur

Vanaf 1 september ontvangen examenkandidaten voor de Wft binnen 48 uur na afronding van het Wft-examen de definitieve uitslag, meldt het CDFD.

Tot nu toe ontvingen examenkandidaten pas na zes tot acht weken de definitieve uitslag van hun Wft-examen. In die tussenliggende periode werd er gekeken of er vragen bijgesteld of verwijderd moesten worden als deze niet voldeden aan de gestelde kwaliteitseisen.

Dit leidde in sommige gevallen tot het bijstellen van de voorlopige uitslag. Volgens het CDFD ging het maar om een beperkt aantal kandidaten met een voorlopige uitslag ‘gezakt’, die later te horen kregen dat ze alsnog zijn geslaagd. In juni gaf het College aan dat het 2% van de gevallen betrof.

Inmiddels zijn er correcties en reparaties aan de vragen doorgevoerd en het systeem van voorlopige en definitieve uitslag vervalt nu, meldt het College.

Tegelijkertijd past het CDFD de grens tussen zakken en slagen per september aan van 70% naar 68% om te voorkomen dat het systeem van voorlopige en definitieve uitslagen opnieuw moet worden ingevoerd. In het percentage van 68% zit dan een automatische compensatie voor een eventuele vraag die achteraf niet voldoet aan de kwaliteitseisen.

VOV-verklaring
Direct na het examen is het mogelijk voor examenkandidaten om inhoudelijke opmerkingen en suggesties over het gemaakte examen door te geven via een zogenoemde Verklaring van Ordentelijk Verloop (VOV) in, maar de examenuitslagen worden niet herzien.

 

Reageer op dit artikel