nieuws

CPB wil gemeentepolis verbeteren met terugkeer van no-claim

Schade 1032

Gemeenten kunnen voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aanbieden. Zulke gemeentepolissen komen volgens het Centraal Planbureau (CPB) echter steeds moeilijker tot stand, omdat verzekeraars te weinig op de zorgverzekeringen verdienen. Om de gemeentepolis overeind te houden, maakte het CPB een verbeterplan met daarin onder andere een terugkeer van de no-claim.

CPB wil gemeentepolis verbeteren met terugkeer van no-claim

Volgens het CPB is de gemeentepolis een waardevol instrument met brede maatschappelijke baten op het gebied van armoedebestrijding, gezondheid en schuldpreventie. Voor het voortbestaan dient er volgens het planbureau aandacht te komen voor de risicoverevening zodat het ook voor verzekeraars weer interessant wordt, moet er meer keuze komen voor klanten en zou het eigen risico vervangen moeten worden voor een no-claim.

Herverzekeren

Mensen met een laag inkomen kunnen financieel in de problemen kunnen komen door het eigen risico. “Veel gemeenten herverzekeren het verplichte eigen risico van 385 euro om te voorkomen dat mensen worden geconfronteerd met onverwachte zorguitgaven. Dat kan schuldenproblematiek en ongewenste zorgmijding voorkomen. Het haalt echter ook alle doelmatigheidsprikkels van het eigen risico weg en geeft meer ruimte voor het consumeren van onnodige zorg”, schrijft het CPB.

Termijnen

Dat zou volgens het planbureau opgelost kunnen worden als de 385 euro in maandelijkse termijn opgeteld wordt bij de premie. Wordt het niet gebruikt, dan krijgt de verzekerde het geld weer terug. “Het vooruit betalen zorgt ervoor dat het risico op mijden van nodige zorg aanzienlijk wordt afgezwakt, terwijl de prikkel voor efficiënt zorggebruik deels blijft behouden”, schrijft het CPB.

Bijstand

Ongeveer 740.000 Nederlanders hebben een gemeentepolis. Meestal zijn dit mensen met een inkomen dat lager is dan 130 procent van het minimumloon. Door de premie in te houden op de bijstandsuitkering, worden schulden voorkomen.

Reageer op dit artikel