nieuws

Willem Bol presenteert zijn boek; 10 vragen

Financiële planning 5417

Het boek Costen ende Baeten ligt al in de winkel, maar aanstaande zondag lanceert oud-Showmaster Willem Bol officieel het boek over het slepende conflict dat hij tot op de dag vandaag heeft met zijn voormalige AO-verzekeraar Generali. Hoewel de titel anders doet vermoeden is het volgens Bol geen afrekening met de gelijknamige ASR-CEO of de verzekeringsbranche in zijn algemeenheid. Tien vragen aan de man die van opgeven niets wil weten.

Willem Bol presenteert zijn boek; 10 vragen

Is de verwijzing naar ASR-topman Baeten als plaagstootje bedoeld?
“Nee geen plaagstootje. Als voorzitter van een bedrijf als ASR, wat Jos Baeten is, gaat het om integer handelen en in de praktijk laten zien dat wat je in je ronkende reclames aan het publiek voorschotelt echt klopt en deugt. In onderhavige kwestie staat het gedrag van de ASR en haar topman haaks op wat men zou mogen verwachten. Maar het gaat in deze industrie om mitigeren van kosten en zoveel mogelijke genereren van baten tegen elke prijs en met het inzetten van elk middel. Maar dat wist Joost van den Vondel al. Costen ende Baeten, dus in dat licht gezien is er weinig tot niets veranderd.”

Maak je daarmee van ASR en Baeten bewust een zondebok?
“Wij hebben ten tijde van de overname van de Generali alle partijen ( zowel de RvB als de RvC ) het complete dossier opgestuurd. Inclusief stuiting. Dat ASR Generali heeft gekocht is prima, maar daarmee zijn zij eigenaar geworden van het dossier. En dus nu inhoudelijk verantwoordelijk voor de strapatsen van hun gekochte verzekeraar en hun eigen merkwaardige acties in dit dossier.”

Wat heeft ASR te maken met het conflict tussen jou en Generali? 
“ASR heeft de procedures gewoon doorgezet en is niet ingegaan op verzoeken om gesprekken teneinde de kwestie te regelen. Sterker nog, in de artikel 12-procedure die wij hebben gevoerd tegen Jan van Leer wegens valsheid in geschrifte en fraude,  oordeelde de beklagkamer Amsterdam dat het ging om een schrijffout van zijn kant. Wij hebben aan de ASR-top verzocht om dan die schrijffout te herstellen en als uitvloeisel daarvan de betalingen en achterstallige betalingen te hervatten. Dat heeft ASR geweigerd, want men wil de cassatie afwachten. Onlangs is er echter een vonnis ter tafel gekomen in een geheel andere kwestie waarin de rechter oordeelde dat rommelen in een vonnis teneinde je gelijk te halen strafbaar is. Zo zie je dus dat er een merkwaardige discrepantie bestaat tussen hun wanen en die van het OM en de werkelijkheid. Dat ASR zelfs onlangs nog weigerde om in gesprek te gaan geeft aan dat men gevangen zit in een tunnelvisie.”

Is het boek bedoeld als afrekening met de verzekeringsbranche? 
“Nee. Het is het aan de kaak stellen van zoveel misstanden binnen de branche. Het totale gebrek aan zelfreflectie, het publiceren van morele en ethische verklaringen die in de praktijk een wassen neus blijken te zijn. De schadeafdelingen die verworden zijn tot profit centra. Een belangenorganisatie zoals het Verbond van Verzekeraars en eigenlijk de hele industrie die allemaal de HDDD (hou de deur dicht) strategie toepassen. En mijn zaak staat helaas niet op zichzelf. In het boek zijn een aantal voorbeelden van andere schrijnende kwesties opgenomen.”

Wat hoop je te bereiken met het boek?
“Dat er Bad Faith-wetgeving in Nederland gaat zoals in de Amerika, overigens gebaseerd op het Rijnlandse model. Maar dat ook de politiek deze uitwassen gaat aanpakken. Ingrijpt in de cultuur van  ‘Wij van WC eend adviseren WC-eend’. Prachtige convenanten, afspraken, beloftes, maar de inkt is nog niet droog en men gaat door waar men mee bezig was. Ons kent ons, dus weinig te duchten van tuchtrecht en anderszins. Als je naar de andere kwesties in het boek kijkt zie je eenzelfde patroon, zonder uitzondering.”

Gelijk hebben en gelijk krijgen, gaat het laatste jou juridisch gezien nog gebeuren?
“Ik ben hoopvol gestemd.De cassatie loopt, Tuchtraad Verbond van Verzekeraars idem dito en daarnaast nog wat Kifid-zaken. Ook zien wij nog een aantal andere mogelijkheden waar ik vooralsnog niets over kan en wil zeggen.”

Er lopen behalve de cassatie ook nog procedures bij Kifid, waaronder tegen je voormalige adviseur. Wat verwijt je hem?
“Samengevat komt het neer op het verzaken van zijn zorgplicht. De tussenpersoon heeft de facto het laten lopen en heeft geen enkele actie ondernomen onder meer wat betreft de opstelling door Generali. Gelet op het feit dat de kwestie nog bij het Kifid loopt, kan ik er verder niet verder op ingaan.”

Waarom was je op het moment dat je arbeidsongeschikt raakte zo royaal daarvoor verzekerd?
“Ik heb destijds alle polissen – die al liepen – overhandigd aan de tussenpersoon. Deze heeft op basis van deze polissen en mijn salaris geconstateerd dat er een gat zou zijn bij een aov-situatie. Hij heeft alles overlegd met Generali en deze hebben samen het verzekerd bedrag bepaald wat nog nodig was. Die polis is toen afgesloten en de bijbehorende premies voldaan. Ik ben afgegaan op zijn beoordeling en die van Generali wat betreft het AOV-gat. Om na 3 jaar te hebben betaald in procedures te betogen dat ik zou zijn oververzekerd…”

Wat heb je in ruim 5 jaar bakkeleien met verzekeraars van deze branche geleerd?
“Dat zij er alles aandoen om je weerstand te breken. Dat de gezondheid achteruit holt door hun toedoen interesseert ze in het geheel niet. Dat je alles kwijt bent, dat alles onder spanning komt te staan, het maakt ze- om in dit tijdsgewricht maar te zeggen – geen pepernoot uit. Frauduleuze en dubieuze artsen, trucjes in de rechtszaal, mistgordijnen leggen, de waarheid geweld aan doen, rommelen met een vonnis van de rechtbank en bij voortduring de verzekerde beschimpen en belasteren. Om zodoende hun positie te versterken. Dat zie je ook bij de andere genoemde kwesties in het boek. Contactverboden, beschuldigen van stalking, noem maar op. Je volgen, detectives inzetten, je gangen nagaan met de bedoeling je te laten stoppen. Men spreekt over transparantie en maar hanteert met verve non-transparantie. Als ik een fraudeur zou zijn, had ik dan de publiciteit gezocht, een boek geschreven ? Natuurlijk niet, dan was ik mij diep gaan zitten schamen onder een tafel met een vergiet op de kop. Dat Generali al een aantal keren heeft aangeboden de kwestie te schikken met gesloten beurzen zegt genoeg. Dat ze geen aangifte hebben gedaan tegen mij als fraudeur idem dito.”

Gaat het boek jou en je gezin de winter doorhelpen?
“Niet in geldelijke zin. Wel in de zin dat er een boek ligt wat klip en klaar de misstanden blootlegt in de wereld van verzekeraars. Niet alleen over mijn zaak maar over vele andere zaken en hoe ook andere instanties de handen er rap van aftrekken. Wij hebben in dit land te maken met een wegkijk not my business cultuur. Ja, er zijn andere plannen. Ik kan daar nog niet veel over zeggen, maar het is niet klaar met dit boek.”

Reageer op dit artikel