nieuws

Allianz sluit akkoord met woekerpolisorganisaties

Financiële planning 1931

Allianz sluit akkoord met woekerpolisorganisaties

Allianz heeft met Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces een akkoord gesloten over het tegemoetkomen van polishouders met een beleggingsverzekering. “De tegemoetkoming zal per polishouder verschillen omdat elke individuele situatie anders is.”

Volgens Allianz verandert de regeling niets aan het beleid om individuele polishouders te helpen via hersteladvies, overstapmogelijkheden of het oplossen van klachten. “Vanzelfsprekend blijft deze laatste mogelijkheid ook naar de toekomst open.” De compensatieregeling wordt uitgevoerd door de woekerpolisorganisaties. Die spreken van een “doorbraak”. Het is de eerste keer dat ze gezamenlijk een regeling treffen met een verzekeraar. Per polishouder varieert de compensatie: wie meer schade heeft, krijgt meer vergoed, maar “het betreft een substantiële vergoeding met een minimum van € 500 per polis.”

Eerdere regeling

Allianz bood eerder een compensatieregeling op basis van de aanbeveling van toenmalig Ombudsman Wabeke. Die kende een kostenmaximering (afhankelijk van de hoogte van de premie) tot 2,45% of 2,85% van de opgebouwde waarde per jaar. Daar kon nog maximaal 0,85% bijkomen als de polis een garantie bevatte. Dat was voor de belangenverenigingen, die vorige maand besloten te gaan samenwerken, niet genoeg.

Uitvoering duurt half jaar

Over het akkoord is ruim een jaar onderhandeld. Volgens voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl doet het akkoord recht aan de schade die de leden hebben geleden. “Het akkoord staat in geen verhouding tot de magere compensatieregelingen uit het verleden.” De uitvoering van het akkoord gaat zeker een half jaar duren. Woekerpolis.nl en Woekerpolisproces vertegenwoordigen samen zo’n 125.000 polishouders, Consumentenclaim stelt 100.000 woekerpolisklanten aan zich gebonden te hebben. Zij betalen 10% van de compensatie als vergoeding aan de belangenorganisaties.

Geen details

De koers van NN zakte afgelopen week in toen de meest recente Kifid-uitspraak over beleggingspolissen bekend werd. Allianz is daarom terughoudend met het geven van informatie over de verwachte totale compensatie en aantal polishouders, zegt Pieter Lijesen, voorzitter van Woekerpolisproces. “Maar zelfs voor polissen die maar een paar jaar gelopen hebben, hebben we een minimale vergoeding van € 500 kunnen afspreken. Ik heb ook voorbeelden voorbij zien komen waarbij de compensatie boven de € 10.000 uitkomt.” Er zijn afspraken gemaakt over compensaties voor ingehouden eerste kosten, het inteer- en hefboomeffect en de overlijdensrisicopremie. “We zijn heel blij dat er nu een verzekeraar van naam over de brug is gekomen”, zegt Lijesen. “De rijen bij verzekeraars zijn heel lang gesloten geweest. Dat is nu doorbroken. Maar het is ook geen wonder dat er nu een akkoord komt. Wie zich nu nog voor een compensatie meldt, is te laat. Verzekeraars hebben zo veel mogelijk gewacht tot de verjaringstermijnen verstreken zijn.”

Allianz boekte in 2015 nog € 128 mln aan premie uit lopende individuele beleggingsverzekeringen.

Reageer op dit artikel