nieuws

Roeli Pot (Dive In): ‘Als je kiest voor diversiteit, moet je daar bewust aan werken’

Branche 1199

Rabobank, Interpolis en Mercer zijn initiatiefnemer van het Dive In Festival dat op dinsdag 24 september wordt gehouden in Utrecht. De organisatie rekent er op dat circa 250 bestuurders en managers de Nederlandse editie van het wereldwijde event bezoeken. Doel: het stimuleren van diversiteit en inclusie in de verzekeringssector.

Roeli Pot (Dive In): ‘Als je kiest voor diversiteit, moet je daar bewust aan werken’

Vorig jaar haalden Aon en Achmea het internationale festival naar Nederland. Toen trokken 115 events in 27 landen ongeveer 9.000 bezoekers. Dit jaar doen 33 landen mee. Drijvende kracht achter de Dive In Festivals is ceo Inga Beale van Lloyd’s, wier inzet en visie ervoor gezorgd hebben dat diversiteit en inclusie hoog op de agenda van de verzekeringssector staan.

Aandacht

Roeli Pot, Global Manager Diversity & Inclusion bij Rabobank, is een van de organisatoren van de Nederlandse editie van het festival. De benaming van haar functie impliceert dat diversiteit en inclusie nog wel wat aandacht kunnen gebruiken. “Diversiteit en inclusie gaan niet vanzelf”, zegt ze. “We hebben allemaal aannames, vooroordelen en voorkeuren voor mensen. We kiezen onbewust voor mensen die op ons lijken. Als je kiest voor diversiteit dan moet je daar bewust aan werken.”

Young professionals

Als voorbeeld noemt ze studenten en young professionals met een andere culturele achtergrond, die veel moeilijker een stageplaats of plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. “Het achterstellen van bepaalde groepen vindt nog steeds plaats. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen met een beperking, die vaak meer moeite hebben met het vinden van een werkplek. We hebben allemaal onze beelden bij iemand die bijvoorbeeld doof is. We denken dat het gedoe zal geven en kiezen daar dan niet voor. Terwijl deze kandidaten evenveel of misschien zelfs wel meer kwaliteiten ontwikkeld hebben om zich te kunnen handhaven in een baan.”

Diversiteit is een belangrijke aanjager om ervoor te zorgen dat je de veranderingen snel en voortvarend kunt oppakken

Robotisering

Hoewel diversiteit en inclusie bij de Rabobank hoog op de agenda staan, stelt Pot dat ook binnen haar organisatie nog wat te winnen is. “Bij de Rabobank staan we voor enorme uitdagingen als het gaat om digitalisering en robotisering, de veranderende wereld waarin ontwikkelingen steeds sneller gaan. Dan heb je letterlijk veel verschillende mensen in huis nodig om dat bij te kunnen benen. Diversiteit is een belangrijke aanjager om ervoor te zorgen dat je de veranderingen snel en voortvarend kunt oppakken.”

Inclusie voorwaarde

Inclusie is volgens Pot een voorwaarde voor het welslagen van diversiteit. “Met inclusie bedoelen we dat je mag zijn wie je bent, dat je geen dingen van jezelf hoeft achter te houden wanneer je op je werk bent.” Al zitten daar grenzen aan. “Binnen elk bedrijf zijn gedragsregels en afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Maar je wilt als leidinggevende dat mensen zich prettig voelen op hun werk. Dat kan pas als ze geen dingen achter hoeven te houden, dus hun sterke en zwakke kanten, of wanneer ze iets vanuit een andere invalshoek bekijken. Inclusie is de paraplu die je moet hebben, zodat diversiteit een kans krijgt.”

Leiderschapsstijl

Diversiteit is geen succes zonder inclusie, betoogt Roeli Pot. “Aan al die verschillende mensen in teams moet je goed leiding kunnen geven. Diversiteit vraagt om een andere leiderschapsstijl. Je moet als manager in staat zijn de verschillen in mensen te waarderen, ze de kans te geven die verschillen tot uitdrukking te brengen. Dat vraagt wel iets meer van je als manager, dan wanneer je leiding geeft aan een team waar zo’n beetje dezelfde mensen in zitten.”

Actiegerichte onderdelen

Een overgrote meerderheid van de managers ziet het belang van diversiteit en inclusie in, zo komt naar voren uit onderzoek onder bezoekers van de vorige editie van het Dive In Festival. “Dit jaar kiezen we voor een breed palet aan actiegerichte onderdelen”, vervolgt Pot, die vol enthousiasme samen met de andere partners de organisatie van het festival heeft opgepakt. “Veel leidinggevenden worstelen met de vraag waar te beginnen. Wij proberen daar invulling aan te geven op ons festival.”

HR-afdeling

Het event richt zich in eerste instantie op bestuurders en management binnen de verzekeringssector, hoewel veel onderwerpen de HR-afdeling direct raken. “We laten het uiteraard aan de organisatie zelf over wie ze sturen, maar als je diversiteit en inclusie op de kaart wilt zetten, moet dat wel vanuit de top gebeuren.”

Artificial intelligence

Pot geeft een aantal voorbeelden van inspiratiesessie op het festival. “We laten zien hoe je met behulp van artificial intelligence aan je biases kunt werken in recruitment. We oefenen met virtual glasses, zodat je zicht krijgt op je eigen biases. Dat is een methode tool die je direct kunt inzetten op je eigen recruitmentafdeling.”

Praktijk

De sessie met medewerking van Onbeperkt aan de slag noemt ze ook op. “Daar kunnen de bezoekers speeddaten met mensen die een extra uitdaging hebben. Wij confronteren hen met de praktijk.” Er is ook een training op het gebied van culturele diversiteit. “Er is een directe link met de praktijk. Je kunt er wel over praten, maar we laten mensen ontdekken wat hun onbewuste vooroordelen zijn. Dat is soms confronterend. Een training helpt om het beter aan de te pakken en om meer diversiteit te krijgen. We komen in actie; dat is het belangrijkste kenmerk van het festival.”

Reageer op dit artikel