nieuws

Tweede Kamer blokkeert PE-systeem Dijsselbloem

Branche

Tweede Kamer blokkeert PE-systeem Dijsselbloem

De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt en verzoekt de regering daarom vóór 1 december met voorstellen te komen die het bouwwerk minder streng maken, waaronder het verplichte PE-examen.

Deze voorstellen dient de regering in overleg met de brancheorganisaties op te stellen. Een versoepeling van het vakbekwaamheidbouwwerk mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, zo is opgenomen in de motie die woensdag met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De Kamer stelt ook nadrukkelijk vast dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen. De verenigde brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zien met het aannemen van de motie een kroon geplaatst op hun langdurige lobbyactiviteiten. Deze werden gesteund door meer dan 10.000 ondertekenaars van de petitie ‘Stop verplichte examinering van Wft PE’. 
"Er zijn goede alternatieven mogelijk ter vervanging van het periodieke PE-examen waarbij de kwaliteit van permanente educatie wordt gegarandeerd. Bijvoorbeeld door een verlenging van de examentermijn. Of door in plaats van het examen een register in te richten met tuchtrecht op het actueel houden van de vakbekwaamheid met een puntensysteem. Wij gaan aan de slag om deze alternatieven uit te werken", aldus de lobbyisten.
Nog meer succes
"Zeer verheugd" zijn de organisaties ook dat de Kamer heeft willen luisteren naar hun protest tegen het direct aan adviseurs doorbelasten van alle kosten voor de uitvoering van de regelgeving voor vakbekwaamheid en de examenbank. "Via een amendement van het CDA heeft de Kamer deze mogelijkheid geblokkeerd. Het amendement heeft tot gevolg dat kosten alleen kunnen worden doorbelast aan exameninstituten en niet direct aan personen."
=================================
24 september:
De redactie ontvangt berichten dat er onduidelijkheid zou zijn over de ingediende moties.
Motie  118 is aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht "in overleg met de sector vóór 1 december met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbekwaamheidsbouwwerk, zoals het bij wet opgelegde PE-examen, kan worden versoepeld maar de kwaliteit wel geborgd blijft. Bijvoorbeeld het verlengen van de examentermijn of het invoeren van tuchtrecht/mentorschap."
Motie 119 is verworpen. Hierin wordt de regering verzocht "het verplichte PE-examen te heroverwegen en in overleg te treden met de branche om te komen tot een verbeterd en meer gedragen PE-systeem."
Het verplichte PE-examen wordt door de Tweede kamer dus niet expliciet aan de kant geschoven. Met het aannemen van motie 118 schept de Tweede Kamer wel ruimte om het door minister Dijsselbloem beoogde verplichte PE-examen, in overleg met de branche, te versoepelen.

Reageer op dit artikel