Krijgen werkgevers de rekening door uitvoeringsproblemen bij UWV?

De instroom in de WIA is de eerste acht maanden van 2021 met 11,4 procent toegenomen ten opzichte van de eerste acht maanden in 2020. Dit kwam deels door een stijging in het aantal WGA voorschotten. Zo’n 38 procent van alle toegekende WGA uitkeringen was een voorschot. In 2019 was dit 8,9 procent. Dit is te lezen in het UWV Kennisverslag 2021-8. UWV is deze voorschotten gaan toekennen om problemen in de uitvoering op te lossen. De voorschotten worden doorberekend aan werkgevers.