nieuws

Hoekstra heeft begrip voor weigeren uitvaartpolis aan psychiatrische patiënt

Schade 3242

Nabestaanden van een 25-jarige jongen die zelf een einde aan zijn leven maakte, moesten afgelopen september een crowdfundactie opzetten voor zijn uitvaart. Een uitvaartverzekering kon hij vanwege zijn psychische aandoening niet krijgen. SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt dat onwenselijk en vroeg minister van Financiën Wopke Hoekstra hoe hij dat in de toekomst wil voorkomen. Volgens Hoekstra biedt de Gedragscode verzekeraars afdoende bescherming voor de consument.

Hoekstra heeft begrip voor weigeren uitvaartpolis aan psychiatrische patiënt

Hoekstra beaamt dat het onwenselijk is en naar voor betrokkenen als een dierbare overlijdt en er onvoldoende middelen zijn om de uitvaart te bekostigen. “Om die reden vind ik toegankelijke en betaalbare uitvaartverzekeringen van groot belang. Ook verzekeraars zijn zich van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor bewust.” 

Gedragscode

De minister haalt vervolgens de Gedragscode verzekeraars aan waarin is opgenomen dat verzekeraars zich moeten inspannen om te voorkomen dat mensen tegen hun wil onverzekerd zijn. “In het acceptatiebeleid van verzekeraars worden daarmee niet uitsluitend commerciële afwegingen betrokken, maar ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Gelijke behandeling

De Wet gelijke behandeling verbiedt verzekeraars bovendien om op basis van een handicap of chronische ziekte bij voorbaat de toegang tot een verzekering te weigeren. “Het maken van indirect onderscheid is uitsluitend toegestaan indien dat objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Bij de verstrekking van financiële diensten, waaronder verzekeringen, kan dus rekening worden gehouden met (gezondheids)risico’s”, schrijft Hoekstra.

Consumenten die vinden dat het acceptatiebeleid in individuele gevallen strijdig is met de wet, kunnen dat volgens Hoekstra voorleggen aan de rechter, of het College voor de Rechten van de Mens.

Reageer op dit artikel