nieuws

IG&H: Buitenlandse verzekeraars hebben 10 procent van schademarkt in handen

Schade 4812

De afgelopen drie jaar is het aandeel van buitenlandse verzekeraars op de Nederlandse schademarkt gegroeid tot 10 procent. Als die groei in het huidige tempo doorzet, verwacht consultancybureau IG&H dat over vijf jaar zelfs 20 procent van de premieomzet wordt opgeslokt door buitenlandse spelers. Volgens IG&H worden de buitenlandse partijen aangetrokken door de consolidatie en een adviesbranche die een professionaliseringsslag maakt.

IG&H: Buitenlandse verzekeraars hebben 10 procent van schademarkt in handen

Dat de buitenlandse interesse in de Nederlandse markt toeneemt, was bekend. Maar concrete gegevens over hun premieomzet waren er niet, omdat veel van de nieuwe partijen rapporteren aan een andere toezichthouder dan DNB. De onderzoekers van IG&H baseren hun conclusies op interviews met nieuwe toetreders, eigen data en openbare bronnen. IG&H merkt overigens op dat het 10 procent marktaandeel behaald wordt door verzekeraars die nooit eerder in Nederland hebben gerapporteerd. Dus exclusief partijen als Allianz en Amlin.

Top 20 intermediairs

Het gros van de omzet komt vooralsnog op naam van partijen die al enige tijd actief zijn in Nederland. De vijf grootste verzekeraars, waaronder Chubb en AIG, zijn goed voor 80 procent van de ‘buitenlandse omzet.’ Desalniettemin verwacht IG&H dat dit beeld snel gevarieerder wordt. De consultants zagen in de AFM-registers dat bijvoorbeeld Starstone, China Taiping en CNA Hardy in hoog tempo volmachten uitbreiden. “Zij doen dit voornamelijk bij top 20 intermediairs en geven aan een flinke appetite te hebben”, schrijft IG&H.

Impact

Uit interviews met de nieuwe spelers blijkt dat de risicodragers zich organiseren voor de lange termijn. Dat uit zich bijvoorbeeld door de installatie van een Nederlands management met ervaring in de markt. IG&H verwacht dat de buitenlandse groei een grote impact krijgt op het Nederlandse verzekeringslandschap.

“Traditionele full service verzekeraars komen verder onder druk te staan. Waar in het verleden succesvolle en winstgevende activiteiten in de Nederlandse schademarkt te realiseren vielen via één van drie waardeketenrollen (full service verzekeraar, volmacht, adviseur), heeft de rol als sec underwriter nu ook definitief zijn succesvolle entree gemaakt”, schrijft IG&H bij het rapport.

Tekencapaciteit

Volgens IG&H zijn Nederlandse verzekeraars terughoudender geworden in het afgeven van tekencapaciteit aan het intermediair en het accepteren van bijzondere risico’s. De consolidatie versterkt dit effect. “Deze beweging staat echter haaks op de ontwikkeling van de klantbehoefte”, schrijven de onderzoekers. “Adviseurs ervaren daardoor een toegenomen vraag naar tekencapaciteit, die zij steeds lastiger bij Nederlandse verzekeraars kunnen onderbrengen.”

Niet verliesgevend

Opmerkelijk is dat volgens IG&H uit interviews blijkt dat de risico’s die Nederlandse verzekeraars mijden, niet per se verliesgevend zijn. Combined ratio’s tussen de 80 en 90 procent zouden niet ongebruikelijk zijn.

Reageer op dit artikel