nieuws

Arag-jurist gaat op verkeerde stoel zitten: boze klant claimt miljoen

Schade 16786

Een klant van Arag heeft bij Kifid bijna een miljoen euro schadevergoeding van zijn rechtsbijstandverzekeraar gevraagd. Hij verloor zijn en zaak en dichtte dat verlies toe aan de onervarenheid van de jurist die hem bijstond. Dat zou blijken uit het feit dat de jurist niet wist waar de partijen moesten gaan zitten op het moment dat de zaak werd behandeld. Volgens Kifid toont dat echter niet aan dat Arag tekortgeschoten is.

Arag-jurist gaat op verkeerde stoel zitten: boze klant claimt miljoen

De consument had in 2009 een geschil met zijn werkgever. Hij schakelde een advocaat in die voor hem bemiddelde in een schikking. In 2017 diende hij echter een klacht in bij de deken, omdat hij vond dat zijn belangen onvoldoende behartigd waren. Om hem bij te staan in de tuchtzaak, zocht hij contact met Arag. De Raad van Discipline oordeelde eind 2018 dat de klacht tegen de advocaat ongegrond was.

Tuchtrechtadvocaat

De volgende klacht van de man ging over de jurist van Arag. Dat had een ervaren tuchtrechtadvocaat moeten zijn volgens de consument, maar het werd ‘slechts’ een jurist die volgens de consument geen kennis had van tuchtzaken. De rechtshulpverlener wist bij de mondelinge behandeling niet waar hij moest gaan zitten en hij zou onvoldoende verweer hebben gevoerd. De consument vordert daarom 990.276 euro.

Sturing

Arag verweerde zich door te stellen dat de rechtshulp pas op het laatste moment werd ingeschakeld in de zaak. Zo was de verzekeraar niet betrokken bij het indienen en formuleren van de klachten en kon er daardoor onvoldoende sturing worden uitgeoefend. Omdat er geen sprake was van gerechtelijke of administratieve procedure, was Arag bovendien niet verplicht om een advocaat op de zaak te zetten.

Invloed

Ook Kifid oordeelt dat de klacht van de consument daarom ongegrond is. Afgezien van de verkeerde stoel kon de man niet onderbouwen waarom het verweer volgens hem tekort was geschoten. “Bovendien heeft Consument de meeste invloed gehad op het procesverloop, omdat Verzekeraar pas in de laatste fase van de tuchtzaak door Consument erbij is betrokken”, schrijft de geschillencommissie. De klacht werd afgewezen, de uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel