nieuws

Allianz gaat onterecht uit van fraude; BMW-rijder krijgt schade autodiefstal alsnog vergoed

Schade 7651

Allianz Benelux moet alsnog minimaal € 44.500 vergoeden aan een verzekerde na diefstal van zijn BMW. De verzekeraar heeft volgens klachteninstituut Kifid ten onrechte geoordeeld dat de eigenaar zelf betrokken is geweest bij het laten verdwijnen van zijn auto. Ook moet de naam van de man uit het incidentenregister worden verwijderd.

Allianz gaat onterecht uit van fraude; BMW-rijder krijgt schade autodiefstal alsnog vergoed

De automobilist vertrok op 31 augustus 2017 naar het buitenland. Toen hij op 5 september terugkwam, bleek de auto van zijn oprit te zijn verdwenen. Hij claimde de schade bij Allianz, die vervolgens onderzoek liet instellen naar de diefstal. Bovendien werd een expert ingeschakeld om de autosleutels, die in de woning lagen, te onderzoeken.

Gemanipuleerde sleutel

De expert concludeerde dat een van de twee sleutels is gemanipuleerd; de printplaat of transponder was volgens hem bewerkt. De ‘gemanipuleerde’ sleutel zou op 3 september contact hebben gemaakt met de auto en er zou mee zijn gereden. Een dochter van de man en de buren verklaarden overigens dat de auto al op 1 september niet meer op de oprit stond.

Auto gestript

Allianz vroeg de eigenaar van de BMW naar een logische verklaring voor de conclusies uit het (sleutel)onderzoek. De man heeft echter geen idee hoe en wanneer de autosleutel is gemanipuleerd. Wat hij wel weet is dat zijn auto – hij is de tweede eigenaar – in mei 2017 is gestript, waarbij veel onderdelen uit de auto zijn gestolen, hoewel de auto op het alarm stond. De auto heeft voor herstel, samen met de autosleutels, bijna vier weken bij de BMW-dealer gestaan.
Volgens de man waren er verschillende gelegenheden waarbij de autosleutel buiten hem om kon worden gemanipuleerd. Ook kan de BMW-eigenaar de registratie van de sleutel van 3 september niet verklaren, omdat hij toen in het buitenland verbleef. Hij weet alleen dat zijn auto is gestolen en dat bij de vorige bewoners van zijn adres ook twee keer een auto van de oprit is ontvreemd.

Geen fraude

De geschillencommissie van Kifid is van oordeel dat er onvoldoende reden is om aan te nemen dat de eigenaar zelf bij het verdwijnen van de auto betrokken is. “De expert heeft verder niet vastgesteld wat exact was bewerkt aan de printplaat of transponder van de sleutel. Op grond van het onderzoek van verzekeraar kan niet worden aangenomen dat consument de auto zelf heeft laten verdwijnen. Verder blijkt uit niets dat consument met derden zou hebben samengespannen om zijn auto te laten verdwijnen. Hij heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er diverse gelegenheden zijn geweest waarbij een derde de autosleutel heeft kunnen manipuleren zonder dat hij daarvan wist.”

Voorwaarden

Allianz moet daarom ten minste € 44.500 vergoeden aan de BMW-eigenaar. Dat is het bedrag dat volgens verzekeraar moet worden uitgekeerd conform de voorwaarden. De consument vorderde overigens de betaalde koopprijs van € 56.000. “Op basis van de overgelegde stukken kan de geschillencommissie geen exact schadebedrag vaststellen wegens het ontbreken van de geldende voorwaarden, maar gelet op het debat van partijen oordeelt de commissie dat dit bedrag minimaal €44.500 bedraagt.” De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel