nieuws

Verzekeraars krijgen gelijk in rechtszaak bevroren calla’s

Schade 1371

Bloemenbollenbedrijf Kapiteyn uit Breezand moet zelf opdraaien voor het grootste deel van de schade die het heeft geleden bij een transport van calla’s naar de Verenigde Staten. De verzekeraars  Reaal, Achmea , HDI-Gerling en AIG Europe zijn er volgens het gerechtshof in Amsterdam terecht vanuit gegaan dat sprake was van één zending en niet van twee.

Verzekeraars krijgen gelijk in rechtszaak bevroren calla’s

Met het verloren gaan van een zending calla’s begin 2015 door bevriezing leed het bollenbedrijf een schade van ruim €400.000. De verzekeraars keerden in totaal €165.000 uit, waarvan €150.000 met betrekking tot het verlies van de calla’s.

Afzonderlijke containers

De transportgoederenverzekering vergoedt € 150.000 euro per ‘gelegenheid tijdens transport’, ook wanneer sprake is van onderverzekering. Omdat het vervoer in twee afzonderlijke containers plaatsvond meende de onderneming recht te hebben op een vergoeding van € 300.000 voor het verlies van de calla’s.

17 graden

De calla’s werden via Le Havre per boot naar New York vervoerd om van daaruit naar twaalf plaatsen in de Verenigde Staten over de weg vervoerd te worden. De calla’s werden keurig op een temperatuur van 17 graden gehouden, zoals was afgesproken. Tot en met de bootreis ging alles goed. Echter in New York zijn ze kapotgevroren omdat een container enkele dagen buiten bleef staan en de andere in een niet-temperatuurgeregelde opslagruimte. De containers stonden op een oplegger.

Twee schadevoorvallen

In de optiek van Kapiteyn is sprake van twee schadevoorvallen. Het gerechtshof deelt die mening, net als de rechtbank eerder, niet.  “Een oplegger is geen zelfstandig vervoermiddel. Verder werd de oplegger met daarop de container op het moment van het ontstaan van de schade niet als vervoermiddel gebruikt. De gehele zending calla’s was in wezen in het kader van het proces van cross-docking op een terrein gestald in afwachting van het verdere transport.”

Beperking dekking

Gezien deze omstandigheden kunnen verzekeraars volgens het arrest van het gerechtshof een beroep doen op de beperking van de dekking op grond van de locatieclausule. “Alle calla’s zijn gedurende de tijd dat deze zich op het terrein bevonden in afwachting van het verdere transport door één oorzaak beschadigd, namelijk door de blootstelling aan een te lage temperatuur als gevolg van het feit dat de instructie om de calla’s op een temperatuur van 17 graden te vervoeren tijdens de cross-docking niet werd opgevolgd. Dat de verzekerde zaken zich op deze locatie deels in een opslagruimte en deels in een container op een oplegger bevonden en op verschillende tijdstippen op deze locatie zijn aangekomen, doet daar niet aan af.”

Reageer op dit artikel