nieuws

Twentse bewindvoerder drong cliënten onnodig verzekeringen op van eigen advieskantoor

Schade 2077

Belana Bewind & Inkomen uit Enschede verliest alle tweehonderd cliënten die het bijstond als bewindvoerder of mentor. De kantonrechter in Almelo heeft dat bepaald in een vandaag gepubliceerde uitspraak. Het bewindvoeringsbedrijf liet mensen onnodig uitvaartverzekeringen sluiten via zusterbedrijf Belana Insurance & Finance. Daarnaast rekende het te hoge kosten vroeg het in sommige gevallen helemaal geen bijstand aan.

Twentse bewindvoerder drong cliënten onnodig verzekeringen op van eigen advieskantoor

De klanten van het bewindvoeringsbedrijf kregen naar mening van de rechter vaak onnodig uitvaartverzekeringen aangesmeerd bij het zusterbedrijf. Beide bedrijven hebben dezelfde bestuurder. Uit de dossiers komt naar voren dat Insurance & Finance de verzekeringsovereenkomsten rechtstreeks afsloot met de bewindvoerder in dienst van het bewindvoerderskantoor. In veel gevallen wisten de cliënten niets van de contracten af.

Waarschuwing

In januari van dit jaar stuurde kantonrechter al een waarschuwing: “Indien u het nodig acht in andere zaken een uitvaartverzekering af te sluiten, dan dient u dit te regelen via een ander bedrijf dan Belana Insurance & Finance om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. […] Het afsluiten van een uitvaartverzekering behoort niet tot de verplichte taken van een bewindvoerder. Weliswaar kan een bewindvoerder alle handelingen verrichten die aan een goed bewind bijdragen en in dit kader een uitvaartverzekering afsluiten, maar dat wil niet zeggen dat het afsluiten van een uitvaartverzekering in alle gevallen getuigt van goed bewindvoerderschap. Het afsluiten van een uitvaartverzekering kan bijvoorbeeld onwenselijk zijn indien sprake is van een krap budget en van een problematische schuldenlast. Ik reken erop dat u rechthebbenden nooit meer kosten in rekening zult brengen voor advies over verzekeringen.”

Serviceabonnement

Het assurantiekantoor rekende 250 euro aan bemiddelingskosten voor de uitvaartverzekering. Daarnaast moesten de cliënten ook maandelijks 10 euro betalen voor een serviceabonnement van Belana I&F. Met het abonnement betaalden ze voor diensten die ze ook al kregen via Belana B&I en waarvoor het kantoor ook een bewindvoerdersbeloning kreeg. Bij de rechtbank legde de eigenaresse van beide bureaus wisselende verklaringen af over de gang van zaken bij haar bedrijven.

Verscherpt toezicht

De kantonrechter ontdekte in de dossiers bovendien dat ze te hoge kosten rekende voor haar dienstverlening. De vrouw betaalde dit terug, maar pas nadat ze er door de rechter op werd gewezen. Omdat ze niet of te laat reageerde op andere verzoeken om opheldering, ook niet toen het al onder verscherpt toezicht stond, kon de rechter geen adequaat toezicht uitvoeren op het bewind.

Vertrouwen

De rechter neemt het de vrouw kwalijk dat ze het vertrouwen van zeer kwetsbare mensen schond. “De cliënten aan wie Belana haar diensten verleent, zijn mensen die niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen. Sommigen hebben problematische schulden. Daarnaast kunnen zij vaak niet of niet goed overzien wat de bewindvoerder voor hen doet. Vertrouwen van de cliënt in de bewindvoerder is daarom essentieel.” Voor de 200 mensen onder bewind is inmiddels een nieuwe bewindvoerder gevonden.

Reageer op dit artikel