nieuws

‘Klant met letselschade heeft geen baat bij werken met één medisch adviseur’

Schade 1749

Consumenten met letselschade schieten niets op met de nieuwe aanbeveling van de Letselschaderaad om voortaan te werken met één onafhankelijke adviseur voor beide partijen. Dit stelt Steffy Roos du Maine van letselschadebureau JBL & G in reactie op de aanbeveling. Volgens haar leidt het tot een onvrijwillige aantasting van de privacy van letselschadeslachtoffers en een verdere vertraging van de schadeafwikkeling. 

‘Klant met letselschade heeft geen baat bij werken met één medisch adviseur’

Letselschaderegelaars kunnen vanaf deze week aan de slag met een nieuwe aanbeveling van de Letselschade Raad: Werken met 1 medisch adviseur. Op basis van eerder gehouden pilots blijkt volgens de Letselschaderaad dat bij het werken met één medisch adviseur ‘de doorlooptijd van het medisch traject wordt verkort, de klanttevredenheid gemiddeld op hetzelfde niveau blijft en de dossierkosten beperkt kunnen worden’.

Ramp voor slachtoffers

Volgens Steffy Roos du Maine (foto) van het Amsterdamse letselschadebureau JBL & G pakt de aanbeveling echter uit als  een ramp voor slachtoffers en hun behandelaars.  “Deze hele werkwijze is juist nog weer eens extra belastend. In de discussie over letselschadeslachtoffers neigt het steeds meer naar kostenbesparing en efficiëntie, maar laten we niet vergeten dat we het hier over mensen hebben die met letsel kampen dat hen door een ander is aangedaan. Je zit in een rolstoel of moet je met krukken behelpen, omdat een automobilist even op zijn mobieltje keek. Als letselschadeslachtoffer word je dan óók nog opeens opgescheept met een jarenlang traject van verzekeraars die je voor geen cent geloven en in veel gevallen traineren.”

Medische kosten

Ze wijst er op dat de aangewezen adviseur een vrijbrief krijgt om in het medische historie van slachtoffers te wroeten. “Slachtoffers vinden het vaak al geen fijn idee dat hun eigen belangenbehartiger, iemand die ze kennen en met wie ze een vertrouwensband hebben opgebouwd, deze informatie onder ogen krijgt. Laat staan dat deze informatie bij een vreemde medisch adviseur én de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval terechtkomt … Druist dit niet in tegen artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: ‘Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privéleven’?”

Het klinkt een beetje als het aloude ‘Wij van WC Eend adviseren WC Eend’

Of de behandeling van letselschadezaken er daadwerkelijk sneller door zal worden, is volgens haar ook nog maar de vraag.  “Een medisch adviseur kan best binnen tien werkdagen een advies uitbrengen (…). Probleem is juist dat medisch adviseurs bij verzekeraars dermate grote achterstanden hebben, dat dát het proces vertraagt. Bovenop de achterstanden en lange reactietermijnen van schadebehandelaars die sowieso bij verzekeraars eerder regel dan uitzondering zijn.”

Invloed GAV

Kwalijk vinden de Amsterdamse letselschadejuristen ook de grote invloed van de GAV, de vereniging van Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken. Die stelt de eisen op waaraan de onafhankelijk medisch adviseur voortaan dient te voldoen, bijvoorbeeld welke opleiding die moet hebben gevolgd. “Terwijl ze zelf dus zo’n opleiding aanbieden. Het klinkt een beetje als het aloude ‘Wij van WC Eend adviseren WC Eend’. En waarom mag de GAV ook nog eens beslissen welke medisch adviseurs in het Register van de Letselschade Raad komen? Verder levert de GAV slechts verzekeringsartsen, terwijl er vaak toch ook andere specialismen noodzakelijk zijn om de gevolgen van een ongeval goed en deskundig in kaart te brengen.”
Roos du Maine benadrukt dat letselschadeslachtoffer naast de aangewezen adviseur ook een eigen medisch adviseur mogen blijven inschakelen.

Reageer op dit artikel