nieuws

Adfiz zet vraagtekens bij schimmige premiedifferentiatie in dealerpolissen

Schade 3823

In zijn maandelijkse column heeft Adfiz-directeur Enno Wiertsema vraagtekens gezet bij de prijsstelling van dealerpolissen. “Waarom kan de dealer van merk X een autoverzekering aanbieden tegen een premie die vele procenten lager ligt en met veel soepelere beveiligingseisen dan de onafhankelijke adviseur?” Wiertsema zegt geen tegenstander te zijn van premiedifferentiatie, maar vindt wel dat duidelijk moet worden waarom de prijs van de ene distributiepartner lager is dan de andere.

Adfiz zet vraagtekens bij schimmige premiedifferentiatie in dealerpolissen

Wiertsema werpt de vraag op wat er achter de te goedkope dealerpolissen zit. “Wordt daar verlies ingekocht om zo bepaalde risico’s en klantgroepen binnen te halen?”, vraagt hij zich af. Volgens de directeur van de brancheorganisatie is het verschil in premie niet te verklaren ‘door schaalgrootte, efficiency, nieuwe technologieën of preventie.’ Evenmin wordt duidelijk waar het dan wel in zit.

Optimale match

“Voor de goede orde: ik heb niets tegen premiedifferentiatie”, schrijft Wiertsema. “Het kan positief zijn dat er verschillen zijn in prijs. Het noopt je als onafhankelijk adviseur namelijk om te focussen op je dienstverlening en daarmee goed te achterhalen wat je klant wilt. En om diep in het product te duiken om zo tot een optimale match te komen tussen product en klant. Maar dat kan alleen als je weet waarom de premie van de ene verzekering gunstiger is dan de andere.”

Als voorbeeld waar premiedifferentiatie wel te billijken is, noemt hij de zorgcollectiviteiten, ‘waar goede zorginhoudelijke afspraken premievoordeel kunnen opleveren als ze aantoonbaar de schadelast beperken.’

Alleen verliezers

Volgens Wiertsema leidt onduidelijke premiedifferentiatie tot een ongewenste focus op prijs en levert dat alleen maar verliezers op. “Om bij de autoverzekeringen te blijven: verzekeraars hebben nog steeds last van de lage premies. Dat proberen ze te ondervangen met aangescherpte voorwaarden en uitsluitingen, waardoor klanten geconfronteerd worden met (praktische) onverzekerbaarheid. Kijk maar naar jongeren en senioren.”

Reageer op dit artikel