nieuws

Nieuw actieplan stalbranden richt zich op bestaande stallen

Schade 526

Verzekeraars hebben samen met brandweer, dierenbescherming en boerenorganisaties het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 opgesteld. Het eerdere Actieplan Stalbranden heeft nog niet het gewenste effect gehad: het aantal dode dieren door brand in stallen loopt niet terug. Het nieuwe plan richt zich op brandpreventie door bijvoorbeeld elektrakeuringen in bestaande stallen.

Nieuw actieplan stalbranden richt zich op bestaande stallen

Kortsluiting is volgens de ondertekenaars van het actieplan, waaronder het Verbond van Verzekeraars, vaak de oorzaak van brand in veestallen. Het vorige actieplan (2012-2016) richtte zich op bouwvoorschriften voor nieuwe stallen. In het gisteren gepresenteerde document voor de komende vier jaar ligt de nadruk op het brandveiliger maken van bestaande stallen. De elektra in die gebouwen moet periodiek gekeurd worden, ook willen de ondertekenaars dat er bliksemafleiders en sprinklersystemen worden geïnstalleerd.

Met het nalopen van de elektra is al een begin gemaakt. Enkele duizenden stallen zijn inmiddels gekeurd. Verzekeraars drongen hier vorige zomer al op aan nadat bij enkele branden tienduizenden dieren om het leven kwamen.

Aantal branden daalt niet

Volgens het Verbond hebben de eerdere maatregelen weliswaar bij veehouders geleid tot het een hoger bewustzijn van brandveiligheid, maar is het aantal branden niet teruggedrongen. In 2015 werden 33 stalbranden geregistreerd, bij 15 daarvan kwam dieren om het leven. In 2016 en 2017 ging het om respectievelijk 49 en 47 stalbranden. Bij 26 (in 2016) en 28 (2017) branden stierven toen tienduizenden dieren.

Reageer op dit artikel