nieuws

Arag hoeft kansloze zaak tegen tussenpersoon niet door te zetten

Schade 4943

Arag hoeft kansloze zaak tegen tussenpersoon niet door te zetten

Een tussenpersoon die een klant liet weten dat het verzekerde bedrag op zijn AOV is verhoogd, maar naliet de wijziging ook daadwerkelijk door te voeren, hoeft niet langer bang te zijn dat hij een advocaat op zijn dak krijgt. De vordering is verjaard en bovendien achtte een door Arag op de kwestie gezette advocaat de vordering onhaalbaar. Kifid oordeelt in een recente uitspraak dat de rechtsbijstandsverzekeraar de zaak niet hoeft voort te zetten.

Een ongediertebestrijder laat in maart 2007 het verzekerd bedrag van zijn AOV verhogen van € 30.000 naar € 40.000. Tevens wil hij zijn werkzaamheden aanpassen van sloopwerkzaamheden naar ongediertebestrijding. Zijn tussenpersoon bevestigt per brief dat het bedrag is verhoogd en meldt dat hij een vragenlijst over zijn beroep moet invullen.

Geschil over dekking

Een maand later raakt de man door een auto-ongeluk arbeidsongeschikt. Zijn verzekeraar verleent dekking, maar er ontstaat wel een geschil over de mate van dekking. De man schakelt daarom in 2010 Arag in. Die bereikt over dat geschil namens de consument een overeenkomst met de AOV-verzekeraar.

Tijdens dat proces vindt de man ook weer de brief waarin zijn tussenpersoon bevestigt dat het verzekerd bedrag is verhoogd naar € 40.000. De verzekeraar heeft steeds gerekend met € 30.000. Dat meldt hij in november 2013 aan Arag. Hij wil dat de rechtsbijstandsverzekeraar de schade die hij hierdoor lijdt, verhaalt op zijn tussenpersoon.

Externe advocaat

In mei 2014 besteedt Arag de zaak uit aan een externe advocaat. Die krijgt de opdracht de zaak tegen de AOV-verzekeraar voort te zetten en te onderzoeken of de tussenpersoon aansprakelijk kan worden gehouden.

“Het is overduidelijk dat de assurantietussenpersoon zijn boekje te buiten is gegaan door op 15 maart 2007 aan u te schrijven dat de verhoging van de verzekerde som naar € 40.000,00 was geaccepteerd”, schrijft de advocaat aan de consument. Maar daar houdt het goede nieuws ook bij op. Volgens de jurist had de man daar eerder over moeten klagen, en is een klacht indienen nu niet meer mogelijk. De verjaringstermijn van vijf jaar is verstreken. Hij had in mei 2007 in de polis kunnen zien dat het niet goed was doorgevoerd en heeft er bovendien in 2008 twee keer contact over gehad met zijn AOV-verzekeraar.

Geen schade

Belangrijker nog is dat de advocaat stelt dat de man feitelijk geen schade lijdt. De AOV-verzekeraar stelt namelijk dat maar 90% van het inkomen wordt verzekerd. De man zou niet aan die eis hebben voldaan.

De advocaat vindt dat Arag de fout van de tussenpersoon eerder had moeten opmerken. “Ik ben het met u eens dat Arag in een eerder stadium alle stukken had moeten vergaren en na had moeten gaan welke zaken er precies speelden.” De consument moet echter ook de hand in eigen boezem steken. Hij kende de polis van mei 2007 en heeft in 2008 met de verzekeraar gebeld. “Toch heeft u een en ander pas weer in november 2013 bij Arag aangekaart.” En tot slot: “Naar mijn mening heeft u geen reële kans van slagen om tussenpersoon en/of Arag in rechte aan te spreken voor hun optreden.”

Geen kans van slagen

Toch probeert de man dat bij het Kifid. Hij wil dat zijn rechtsbijstandsverzekeraar advocaatkosten vergoedt om zijn tussenpersoon tuchtrechtelijk te kunnen aanspreken op zijn fout. De Geschillencommissie wijst dat verzoek af en verwijst naar de argumentatie van de advocaat. Omdat die oordeelt dat een zaak tegen de adviseur geen kans van slagen heeft, hoeft Arag het geschil niet verder te behandelen.

De consument vindt dat Arag tekortgeschoten is in de rechtsbijstand doordat de verzekeraar verjaring van de vordering niet heeft voorkomen. Voor Kifid is dat niet van belang. Als dat al vast zou komen te staan, heeft de klager hierdoor geen schade geleden. De vordering op de tussenpersoon had immers geen kans van slagen. De consument heeft niet geklaagd toen hij het polisblad ontving en bovendien was een verhoging van de verzekerde som niet haalbaar. “Het causaal verband tussen de fout van tussenpersoon en de eventuele schade ontbreekt om die redenen”, aldus de Geschillencommissie. De consument blijft met lege handen achter en Arag kan het dossier sluiten.

Reageer op dit artikel