nieuws

Zorgfraude nam toe in 2017

Schade 774

In 2017 is voor € 27 miljoen aan zorgfraude vastgesteld door zorgverzekeraars. Dat is ruim € 8 miljoen meer dan in 2016. Dit alles blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Zorgfraude nam toe in 2017

Vorig jaar hebben zorgverzekeraars in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond, in 311 gevallen werd er daadwerkelijk fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was € 86.891 in 2017. In 2016 kwam dit neer op € 59.129.

Onbewust gedrag

Zorgverzekeraars spreken van fraude als een regel is overtreden en er sprake is van bewust of opzettelijk handelen waardoor er onterecht voordeel wordt behaald. In de meerderheid van de gevallen is er echter sprake van fouten door onbewust gedrag.

Controle achteraf

Vorig jaar hebben de zorgverzekeraars voor € 372 miljoen euro teruggevorderd door controle achteraf, zo blijkt uit de fraudecijfers. De zorgverzekeraars hebben in deze situatie in eerste instantie de declaratie betaald en vervolgens geconstateerd dat de declaratie toch niet juist is. “Hoe accurater de declaraties van zorgaanbieders, hoe meer geld daadwerkelijk kan worden besteed aan zorg”, aldus algemeen directeur Petra van Holst van ZN. Patiënten kunnen daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Van Holst: “Neem contact op met je zorgverzekeraar als je twijfels hebt over een nota.”

Reageer op dit artikel