nieuws

Raceteam klaagt te laat over onverzekerde Porsche, tussenpersoon gaat vrijuit

Schade 5827

Autosportverzekering.nl hoeft niet de schade te vergoeden van een Porsche die op het Belgische racecircuit Zolder crashte. De in Enschede gevestigde tussenpersoon voor raceverzekeringen sloot de polis voor de auto via een volmacht die naar later bleek de verzekering helemaal niet meer mocht verkopen. De rechtbank Overijssel oordeelde dat het raceteam VZW Russel Racing zo laat klaagde dat de tussenpersoon geen kans meer had de situatie glad te strijken.

Raceteam klaagt te laat over onverzekerde Porsche, tussenpersoon gaat vrijuit

Het Belgische raceteam VZW Russel Racing verzekert in 2012 voor 8 races en 10 testdagen een Ferrari 430 GT3 via de Nederlandse tussenpersoon Autosportverzekering.nl (ASV). ASV sluit de polissen daarvoor bij verzekeraar Milburn via Motorsport Insurance (MIS) dat een volmacht heeft. Later dat jaar vraagt Russel ook nog een Porsche RS te verzekeren voor twee racedagen in november.

In gebreke

Op de tweede racedag (10 november) crasht de Porsche op het circuit van Zolder. Russel dient op 12 november een claim in bij ASV. Die laat weten een schade-expert in te schakelen. De tussenpersoon vraagt het raceteam schadeformulieren in te vullen. Op 1 mei 2013 verzoekt ASV in een mail aan Russel om “zoals meerdere keren besproken” nadere stukken te zenden zoals foto’s en een begroting van de schade.

Vervolgens blijft het even stil. Op 17 december 2013 stelt Russel ALV “in gebreke wat betreft het uitblijven van de schaderegeling”. Volgens het raceteam hebben de schade-experts kennelijk niets gedaan, omdat ze niet betaald zouden worden. Bijna tweeënhalf jaar later (23 maart 2016) stelt de advocaat van het raceteam ASV aansprakelijk. Russel eist vergoeding van de schade volgens de verzekeringsovereenkomst.

Volmacht ingetrokken

Een week voor de ingebrekestelling wordt verzekeraar Milburn failliet verklaard. Bij de behandeling van de zaak blijkt dat de volmacht van Milburn op MIS al in september 2012 zou zijn ingetrokken. ASV zegt dat ze hier niet van op de hoogte is gebracht.

Schadeplichtig

Volgens Russel heeft ASV niet gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringstussenpersoon. Daardoor is de tussenpersoon schadeplichtig. De autoracers eisen een schadevergoeding van bijna € 28.000, de misgelopen dekking van de Porsche. ASV zou zijn tekortgeschoten door geen verzekering tot stand te brengen voor de Porsche. Ook zou de tussenpersoon niet hebben voldaan aan de verplichting adequaat de schade af te wikkelen.

Klachtplicht geschonden

ASV stelt tijdens de behandeling van de rechtszaak dat wel degelijk een verzekering voor de Porsche is afgesloten. De premies zijn daarvoor ook ontvangen en afgedragen aan MIS. De tussenpersoon stelt bovendien de schademelding aan het volmachtbedrijf te hebben doorgestuurd. Volgens ASV zijn er schade-experts ingeschakeld maar die zijn niet aan rapportering toegekomen “omdat zij kennelijk niet werden betaald dan wel geen informatie van Russel kregen”.

ASV stelt dat door het tijdsverloop niet meer is te achterhalen welke partij op welk moment een expert heeft ingeschakeld en wat de experts hebben gedaan. Volgens de tussenpersoon heeft Russel de klachtplicht geschonden. ASV wordt daar nu de dupe van, betoogt het bedrijf. Pas 7 maanden na het laatste verzoek om toezending van stukken en 13 maanden na de crash heeft Russel geprotesteerd. Het daaropvolgende contactmoment was pas de brief van Russels advocaat in maart 2016.

Niet tijdig geïnformeerd

Volgens ASV moet Russel, met 20 jaar ervaring in de racewereld, bekend zijn met de afwikkeling van schadegevallen. Toen het raceteam duidelijk werd dat de experts niet met een rapportage kwamen, heeft Russel verzuimd ASV daarover tijdig te informeren. Hierdoor kon de tussenpersoon niet meer proberen nog voor het faillissement van Milburn een oplossing te vinden.

Professionele racepartij

De rechter steunt de tussenpersoon in dit verweer. “De rechtbank overweegt dat Russel als professionele racepartij geacht moet worden ervan op de hoogte te zijn hoe de afwikkeling van schadegevallen verloopt. De rechtbank overweegt dat het op de weg van Russel had gelegen om in de eerste plaats zeker te stellen dat de (experts van) de verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk van haar de informatie kregen om de schade af te wikkelen”, aldus het vonnis.  “In de tweede plaats had het op de weg van Russel gelegen om zodra bij haar een vermoeden postvatte dat de afwikkeling van de schade niet goed verliep (in de periode direct volgend op de schademelding maar zeker na 1 mei 2013), ASV daarvan kennis te geven.”

Reconstructie onmogelijk

De rechter neemt het Russel ook kwalijk na de ingebrekestelling nog bijna tweeënhalf jaar heeft gewacht met ASV formeel aan te spreken. “Ook door dat tijdsverloop, en het na het faillissement van Millburn wegvallen van die partij, heeft ASV nadeel ondervonden omdat het immers daardoor voor haar niet goed mogelijk is gebleken te reconstrueren welke partij op welk moment experts heeft ingeschakeld”, aldus de rechter.

Het raceteam heeft niet op tijd geklaagd, concludeert de rechter. ASV gaat vrijuit. De vraag of de tussenpersoon is tekortgeschoten in de zorgplicht of de verplichting de schade adequaat af te handelen, doet hiermee voor de Rechtbank Overijssel niet meer ter zake.

Reageer op dit artikel