nieuws

Kifid: ‘Loyalis discrimineert niet door psychische klachten uit te sluiten op AOV’

Schade 1575

Kifid: ‘Loyalis discrimineert niet door psychische klachten uit te sluiten op AOV’

Loyalis hoeft een uitsluiting voor psychische klachten niet te schrappen uit de AOV-polis van een klant die hierover klaagde bij Kifid. In een tussenuitspraak vond de Geschillencommissie nog dat de verzekeraar de extra bepaling nader moest onderbouwen. Dat blijkt gelukt. Kifid gelooft niet dat er sprake is van discriminatie of willekeur.

De klagende klant heeft in het verleden psychische klachten gehad. Negen jaar voor aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis heeft hij daar therapie voor gevolgd. Met succes, zegt hij. Hij is er sterker uitgekomen en sindsdien is zijn situatie onveranderd stabiel.

Discriminatie en willekeur

Desondanks wil Loyalis hem alleen verzekeren als psychische klachten worden uitgesloten op de polis. Kifid is daar in eerste instantie kritisch over. In de tussenuitspraak bepaalt de Geschillencommissie dat de verzekeraar “onvoldoende deugdelijk” heeft onderbouwd dat hij geen volledige AOV kan aanbieden. De consument vindt zelfs dat sprake is discriminatie en willekeur.

Ondeugdelijke onderbouwing

De Geschillencommissie zegt in die tussenuitspraak ook niet in het vrije acceptatiebeleid van de verzekeraar te willen treden. Dat doet ze alleen wanneer de verzekeraar “misbruik heeft gemaakt van de hem toekomende contracteer- en beleidsvrijheid of bij zijn weigering heeft gehandeld in strijd met de wet”. Dat kon Kifid begin januari niet voldoende beoordelen, omdat “het standpunt van Verzekeraar onvoldoende deugdelijk is onderbouwd”. Het leidde ertoe dat Loyalis huiswaarts werd gezonden met de opdracht te zorgen voor een onderbouwing.

Beoordeling door UWV

Op de tweede zitting stelt Loyalis dat het gaat om een AOV die UWV-volgend is. “Dit brengt mee dat bij ziekte niet Verzekeraar maar het UWV de arbeidsongeschiktheid vaststelt en dat bij de inschatting van het ter verzekering aangeboden risico dus aansluiting moet worden gezocht bij de beoordelingsmethodiek bij ziekte door het UWV”, luidt de uitleg.

Volgens de medisch adviseur van Loyalis laat het UWV de aard of ernst van psychische klachten die de consument had doorgaans niet van doorslaggevend belang zijn. Dat geldt ook voor de psychiatrische diagnose. De Geschillencommissie zegt te begrijpen dat Loyalis geen nadere informatie heeft opgevraagd bij de behandelend psychiater. Een verzekeraar mag de grenzen bepalen van de risico’s waartegen hij wel of geen dekking wil verlenen.

Medische voorgeschiedenis

“Het staat Verzekeraar vrij acceptatiecriteria te hanteren waarbij de medische voorgeschiedenis van een aspirant-verzekeringnemer – in dit geval psychische klachten – wordt meegewogen in de beoordeling van het te bepalen risico en derhalve ook om een aspirant-verzekeringnemer alleen te accepteren met een beperkende bepaling indien Verzekeraar een verhoogd risico aanwezig acht”, aldus de uitspraak. “Het is de Commissie daarbij niet gebleken dat Verzekeraar, zoals Consument heeft opgemerkt, heeft gediscrimineerd of anderszins met willekeur van haar bevoegdheid om al dan niet te contracteren misbruik heeft gemaakt.” De klant vangt dus bot. De uitsluiting van psychische klachten hoeft niet uit de AOV-polis.

Reageer op dit artikel