nieuws

Eno op verlies door premieteruggave

Schade 781

Eno op verlies door premieteruggave

Zorgverzekeraar Eno heeft vorig jaar € 1,6 mln verlies geleden. Dat is een fors slechter resultaat dan in 2016, toen nog € 17 mln winst werd gemaakt. Eno schrijft het verschil vooral toe aan winstteruggave aan de verzekerden in de vorm van een premieverlaging.

Financieel directeur Elout Hooiveld noemt het desondanks een succesvol jaar. “De premieverlaging bleek voor veel verzekerden een belangrijke reden om over te stappen. Het jaar 2017 eindigde dan ook met een forse groei van het aantal verzekerden, vooral voor het label Salland Zorgverzekeringen.” Dat label groeide met 21% in verzekerdenaantal, label Zorgdirect zag de portefeuille met 11% toenemen.

Collectiviteitskorting afgeschaft

Voor het kernlabel Salland is de collectiviteitskorting op de basisverzekering afgeschaft. “Al langer was de wens om de collectiviteitskorting voor het kernlabel Salland, af te schaffen. Hoewel iedereen gebruik kon maken van de korting, deed niet iedereen dit. De gunstige financiële positie van Eno bood de mogelijkheid om de korting op de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen af te schaffen en tegelijkertijd de premie te verlagen, zodat alle verzekerden erop vooruit gingen. Hierdoor is de premie niet kostendekkend en is er een premietekortvoorziening gevormd.”

Aan verdiende premies en bijdragen boekte Eno € 296 (306) mln. De bedrijfskosten beliepen € 26 (23) mln, waarvan € 22 (20) mln voor zorgverzekeringen. Gemiddeld had Eno 151.454 verzekerden in de boeken, een stijging van ruim 11% ten opzichte van 2016. Dit jaar verwacht Eno uit te komen op gemiddeld 169.000 verzekerden.

Reageer op dit artikel