nieuws

Allianz ziet bedrijfsrisico’s groeien door uitputting natuurlijke grondstoffen

Schade 904

Het slechte beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals schone lucht en zuiver water heeft impact op het milieu. Maar de gevolgen gaan veel verder dan dat, stelt Allianz naar aanleiding van een onderzoek naar de risico’s rondom het verdwijnen van natuurlijk kapitaal. De risico’s op onder meer bedrijfsschade en aansprakelijkheid nemen toe.

Allianz ziet bedrijfsrisico’s groeien door uitputting natuurlijke grondstoffen

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.500 bedrijven door Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). “Het rapport waarschuwt voor risico’s op bedrijfsschade, aansprakelijkheid en aantasting van winsten en bedrijfsmodellen daar waar schaarste, wet- en regelgeving en de maatschappelijke druk toenemen. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen is nodig voor het toekomstige succes van veel bedrijven. Terwijl het bewustzijn van bedrijven over hun ecologische voetafdruk groeit, moeten velen nog steeds een beter inzicht krijgen in de specifieke bedreigingen die hun industrie kan beïnvloeden”, zegt Chris Bonnet, manager Environmental, Social and Governance Business Services bij AGCS.

Telecom ontspringt de dans

Voor het onderzoek is data geanalyseerd van onderzoeksbureau MSCI ESG Research. Daaruit blijkt dat de sectoren Olie & gas, Mijnbouw, Voeding en Transport het meest worden blootgesteld aan de risico’s van de opdroging van natuurlijke bronnen. Daarbij zijn 5 factoren in ogenschouw genomen: biodiversiteit, broeikasgassen, niet-broeikasgasemissies, water en afval. Bedrijfstakken die met een gemiddeld verhoogd risico te maken krijgen, zijn de bouw, nutsbedrijven, de kledingindustrie, de chemie, productiebedrijven en de farmaceutische en auto-industrie). “Telecommunicatie is de enige sector die in de ‘veilige zone’ zit en dus geen risico loopt.”

Drie fasen

Bedrijven kunnen iets doen om die risico’s te verkleinen, aldus Allianz: “Natuurlijke kapitaalrisico’s verschijnen zelden zonder waarschuwing. Het rapport onthult dat ze in drie fasen evolueren voordat ze de bedrijfsresultaten beïnvloeden. Eerst groeit het bewustzijn van het risico van natuurlijk kapitaal. Daarna gaat het risico individuele bedrijven raken in de toevoerketen of de eigen activiteiten door veranderingen in regelgeving en maatschappelijke druk. Tot slot is het risico niet meer te vermijden en gaat het leiden tot schade. Die bestaat uit aansprakelijkheidskosten, hogere productiekosten en/of bedrijfsonderbrekingen. “Dit heeft uiteindelijk zijn weerslag op de financiële resultaten van de organisatie en of industrie.”
Volgens Allianz zijn al veel bedrijven begonnen met het aanpakken van het natuurlijk kapitaalrisico door te focussen op duurzaamheid. Maar de blik is nog lang niet overal op de lange termijn gericht: “Het in balans brengen van risicomanagement dat tegenwoordig mede is gericht op het beheer van nieuwe risico’s, is een uitdaging. Toekomstige en niet-financiële risico’s kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien als ondernemingen zich blijven richten op kortetermijndoelen.”

Reageer op dit artikel