nieuws

Tussenpersoon niet verantwoordelijk voor ontbreken alarm in gestolen oldtimer

Schade 7328

Tussenpersoon niet verantwoordelijk voor ontbreken alarm in gestolen oldtimer

Een vrouw wier klassieke Mercedes 450 SL werd gestolen vanaf de parkeerplaats  van een garagebedrijf kan hiervoor niet haar assurantietussenpersoon aansprakelijk stellen. Het gerechtshof in Den Bosch bevestigt met deze stellingname een eerdere uitspraak van de kantonrechter. Het hof stelt nogmaals vast dat de tussenpersoon haar afdoende heeft gewezen op het door de verzekeraar verplicht gestelde alarmsysteem.

De vrouw had sinds 2005 een klassieke autoverzekering/oldtimerverzekering lopen bij Nedasco. Begin november 2012 wordt de wagen gestolen vanaf het parkeerterrein van een garagebedrijf. De Mercedes stond daar omdat de vrouw de auto wilde verkopen voor minimaal € 15.000. Nedasco weigert de schade echter te vergoeden omdat de vrouw zich niet zou hebben gehouden aan de alarmclausule AM406 die een beveiligingssysteem conform klasse 3 AA/03 verplicht stelt. Op het schade-aangifte formulier gaf de vrouw immers zelf aan dat het daarvoor vereiste SCM Certificaat ontbrak.

Zorg- en informatieplicht

Zij is echter van mening dat haar verzekeringsadviseur haar deze clausule had moeten uitleggen, temeer omdat haar verzekeringspolis in 2011 is vernieuwd en er inhoudelijke wijzigingen zijn. Het Hof is het hier niet mee eens.  “Naar het oordeel van het hof is niet komen vast te staan dat er een causaal verband is tussen de door [appellante] geleden schade als gevolg van het niet gedekt worden door de verzekeringsmaatschappij van de diefstalschade en het beweerde tekort schieten van [verzekeringen] in de nakoming van de op haar als assurantiepersoon rustende zorg- en informatieplicht.”

Oude polis

Daarbij verwijst het hof naar de polisvoorwaarden van de oude polis op grond waarvan de vrouw had kunnen weten dat een verzekeringscertificaat met SCM Certificaat verplicht was. Bovendien had de verzekeringsadviseur haar in februari 2011 nog gewezen op het belang van zo’n alarminstallatie. Hierop antwoordde letterlijk zij met een handgeschreven notitie onder de mail dat “Hij staat nu in de Winter staling als hij daar uit kom word het allarm in geboud (…)”

Compleet andere Mercedes

Ook hecht het Hof weinig waarde aan het verhaal van de vrouw dat haar zoon in oktober 2011 wel een alarmsysteem klasse 3 van het merk Gemini had ingebouwd. Het door de vrouw overlegde SCM-certificaat bleek bij nader inzien voor een compleet andere Mercedes te zijn. De vrouw viel nog eens extra door de mand door te verklaren dat het zou gaan om een systeem dat handmatig met een knop onder de stuurkolom kon worden aangezet.  “Deze verklaringen duiden er op dat zich in de auto hoe dan ook geen alarmsysteem klasse III heeft bevonden, want een dergelijk systeem wordt niet handmatig met een schakelaar onder de stuurkolom, maar met een afstandsbediening geactiveerd”, aldus het Hof.

Buiten in plaats van binnen

Ondanks dit tussenarrest is de zaak nog niet helemaal verkeken voor de voormalige eigenaresse van de oldtimer. Het hof heeft nieuw getuigenverhoor gelast voor haar grief dat de garage-eigenaren haar hadden toegezegd dat de wagen in de garage zou worden gestald in plaats van buiten.

Reageer op dit artikel