nieuws

Examentraining (74): Schade Zakelijk

Schade 1804

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Schade Zakelijk.

Examentraining (74): Schade Zakelijk

Casus
Dirk is financieel adviseur en bemiddelt voornamelijk in hypothecaire leningen. Joanna heeft Dirk ingeschakeld om te bemiddelen bij de totstandkoming van haar hypothecaire lening. Zij is tevreden over het bemiddelingsproces van de lening. Om te zorgen dat ze tussentijds niet moet opdraaien voor onverwachte kosten, sluit ze ook een doorlopend serviceabonnement af bij Dirk.

Ga er in deze casus van uit dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) al van kracht is en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dus al is vervallen.

Vraag 1
Wat is de meest voor de hand liggende grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens bij de bemiddeling in een hypothecaire lening?

a) Noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een contract.
b) Toestemming van de betrokkene (klant).
c) Noodzakelijkheid voor het beschermen van een persoon (vitaal belang).

Toetsterm
4a.2: Integer omgaan met de klantgegevens.

Vraag 2
Joanna is niet helemaal tevreden over de nazorg die zij van Dirk ontvangt op basis van het doorlopend serviceabonnement. Zij dient hierover een klacht in bij Dirk. Dirk en Joanna hebben een gesprek over de dienstverlening en komen samen tot een oplossing. Dirk laat haar, conform het klachtenproces van zijn werkgever, weten dat klachten een jaar in een klachtenregister worden bewaard omdat de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat van hen verlangt. Joanna is hier niet blij mee en beroept zich op het recht op verwijdering (artikel 17 AVG).

Moet Dirk gehoor geven aan Joanna’s verzoek tot het verwijderen van de klacht uit het klachtenregister?

a) Nee, het bewaren van klachten is een wettelijke plicht. Dit kan niet worden doorbroken door het recht op verwijdering.
b) Ja, het recht op verwijdering is een speciaal recht dat voorgaat op nationale regelgeving.
c) Ja, het beschermen van de privacy is een grondrecht. Het verwijderen van persoonsgegevens heeft dus altijd voorrang.

Toetsterm
4a.2: Integer omgaan met de klantgegevens.

Vraag 3
Nu haar verzoek om verwijdering is afgewezen, is Joanna het vertrouwen kwijt in adviseur Dirk. Ze besluit over te stappen naar een andere dienstverlener. Zij vraagt Dirk om haar gegevens te versturen naar haar nieuwe adviseur, Jessica.

Op welk recht beroept Joanna zich?

a) Het recht op dataportabiliteit.
b) De transparantieverplichting.
c) Het recht op vergetelheid.

Toetsterm
4a.2: Integer omgaan met de klantgegevens.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel