nieuws

Kifid: FBTO moet schadevrije jaren teruggeven

Schade 6581

FBTO heeft het aantal schadevrije jaren van een klant ten onrechte teruggeschroefd van 36 naar 4 nadat de automobilist een schade had gemeld. In de voorwaarden van de autoverzekering stond niet duidelijk vermeld hoe de terugval in schadevrije jaren zou worden geregeld. Na latere schades heeft de verzekeraar bovendien verzuimd nieuwe schadevrije jaren bij het totaal van de klant op te tellen.

Kifid: FBTO moet schadevrije jaren teruggeven

Dat oordeelt de Geschillencommissie van Kifid in een zaak van een automobilist die in zeven jaar tijd met drie schades terugviel van 36 zuivere schadevrije jaren naar -2.

Als de man in augustus 2010 een nieuwe autoverzekering voor een nieuwe auto afsluit bij FBTO, heeft hij 35 zuivere schadevrije jaren. Twee maanden later bij prolongatie van de polis komt daar een schadevrij jaar bij. Begin december 2010 meldt hij echter een schade. De verzekeraar brengt daarop 32 zuivere schadevrije jaren in mindering op het totaal. De man houdt er 4 over.

Tabel klopt niet

Die groeien tot 7 totdat de klant in november 2014 weer een schade meldt. Er volgt een terugval naar 3 schadevrije jaren. Na een nieuwe schade in 2017 worden die 3 jaren teruggezet naar -2. De man had bij zijn verzekering een noclaimbeschermer afgesloten.

De man is het met de forse terugval in zuivere schadevrije jaren niet eens. Volgens hem zou in 2010 niet uit de verzekeringsvoorwaarden volgen dat FBTO het recht heeft zijn schadevrije jaren te verlagen. “In de verzekeringsvoorwaarden en de genoemde tabel wordt niet gesproken over verlies van opgebouwde zuivere schadevrije jaren wanneer een ingediende schadeclaim door verzekeraar wordt vergoed”, zegt hij tegen de Geschillencommissie.

Geen wilsovereenstemming

In de tabel uit 2010 waarom de discussie draait, staat hoe de premie wordt berekend in een volgend verzekeringsjaar als een verzekerde een of meerdere schade-uitkeringen heeft gehad. De tabel ziet niet op de terugval van schadevrije jaren, constateert Kifid. “Dit kan niets anders betekenen dan dat consument bij aanvang van de verzekering niet geïnformeerd is over het feit dat het melden van schade kan leiden tot een terugval in zuivere schadevrije jaren. Op dit punt heeft dan ook geen wilsovereenstemming tussen consument en verzekeraar bestaan.”

“De tabel is een bonus-malustabel die niet een-op-een van toepassing kan worden verklaard op de berekening van de zuivere schadevrije jaren na een schademelding”, aldus de uitspraak. “Hoe de terugval in zuivere schadevrije jaren van 36 naar 4 tot stand is gekomen naar aanleiding van de schade die in december 2010 is gemeld, heeft verzekeraar door de enkele verwijzing naar voornoemde tabel dan ook niet duidelijk gemaakt.”

Terugdraaien

Kifid wil daarom dat FBTO die terugval naar 4 schadevrije jaren helemaal terugdraait. In de verzekeringsvoorwaarden van 2014 en 2016 staan wel tabellen over de terugval in schadevrije jaren. Bij de twee andere schades heeft FBTO volgens de Geschillencommissie daarom wel met recht de terugval berekend. De verzekeraar heeft echter tussen 2014 en 2017 wel verzuimd twee schadevrije jaren bij het totaal op te tellen.

Winst: 3 schadevrije jaren

Al met al schiet de consument met deze uitspraak 3 schadevrije jaren op. Kifid gaat er namelijk van uit dat zijn totaal in 2014 was gegroeid van 36 naar 40. Die mocht FBTO na de schade op dat moment verlagen naar 4. Omdat in 2015 en 2016 geen schades zijn gemeld, bereikte hij in 2017 de 6 schadevrije jaren. De laatste schade rechtvaardigde een terugval van 5, waardoor de man 1 schadevrij jaar overhoudt, in plaats van -2 waar FBTO mee rekende.

Reageer op dit artikel