nieuws

Tussenpersoon hoeft jacht vermoorde zeiler niet uit Brazilië te repatriëren

Schade 2279

Eerdmans Jachtverzekeringen hoeft het jacht van een Nederlandse zeiler die in 2015 voor de kust van Brazilië werd beroofd en vermoord niet te laten repatriëren. De zus en enig erfgenaam van de man had dat bij de rechter geëist. Omdat Eerdmans optrad als tussenpersoon en niet als gevolmachtigd agent van Europeesche zijn de Algemene Voorwaarden van Eerdmans – waarin repatriëring gedekt is – niet van toepassing. De rechter bepaalde bovendien dat verzekeraars Aegon, HDI en Generali de waarde van het jacht niet hoeven te vergoeden.

Tussenpersoon hoeft jacht vermoorde zeiler niet uit Brazilië te repatriëren

De Nederlandse zeezeiler Ronald Wolbeek wordt in 2015 voor de kust van Brazilië beroofd en vermoord op zijn boot Lios Alvas. Zijn vriendin die ook op de boot is weet de overvallers weg te jagen en vlucht uiteindelijk zwemmend naar de kust. In 2016 besteedde RTL een uitzending aan de dramatische gebeurtenissen in de Braziliaanse wateren. Ronalds zus Ellen vertelde daarin hoeveel moeite ze heeft moeten doen om haar broer te laten cremeren en de as naar Nederland mee te nemen. Een jaar later probeert Ellen Wolbeek, de enige erfgenaam van de zeiler, de boot naar Nederland te laten repatriëren. Ze vindt dat Eerdmans Jachtverzekeringen de kosten daarvoor moet dragen.

Coassurantie

Zeiler Wolbeek verzekerde in 2013 zijn boot via Eerdmans. Een zustermaatschappij van het bedrijf, Eerdmans Assuradeuren, is gevolmachtigd agent van Europeesche. Omdat Wolbeek het jacht permanent bewoonde wilde Europeesche het jacht niet in verzekering nemen. Eerdmans sluit daarop via beursmakelaar Concordia de Keizer een verzekering in coassurantie  bij Aegon, HDI Gerling en Generali.

Vervangende schipper

De zus van de zeiler stelt dat Eerdmans op grond van de eigen Algemene Voorwaarden verantwoordelijk is voor de repatriëring van de Lios Alvas. Op het aanvraagformulier van de bootverzekering dat haar broer in 2013 heeft ondertekend, wordt verwezen naar die voorwaarden. Daarin is onder andere geregeld dat als de schipper/bestuurder uitvalt, de boot door een vervangende schipper van SOS International wordt teruggevaren naar een adres in Nederland. In die voorwaarden is Europeesche de verzekeraar.

Eerdmans is opgetreden als tussenpersoon, niet als verzekeraar, oordeelt de Rechtbank Noord-Holland. Bemiddeling heeft geleid tot de overeenkomst via Concordia de Keizer met de drie verzekeraars. Naar de voorwaarden van die verzekering is op de polis verwezen. De zeiler heeft die voorwaarden meermaals gekregen. Hij breidde namelijk een paar keer tussentijds de dekking uit voor nieuwe regio’s waar hij naartoe wilde zeilen. Hij ontving dan steeds de nieuwe polis.

“Het feit dat erflater de premie heeft betaald aan Eerdmans maakt dit niet anders. De premie kon immers door Eerdmans als assurantietussenpersoon bij erflater worden geïnd. De stelling van eiseres dat Eerdmans op grond van de voorwaarden van Europeesche aansprakelijk kan worden gehouden voor (de kosten van) repatriëring van het jacht van erflater is naar het oordeel van de rechtbank dan ook onjuist”, aldus het vonnis.

Schadevergoeding verzekeraars

Nu het jacht niet wordt gerepatrieerd, eiste Ellen Wolbeek van verzekeraars Aegon, HDI en Generali dat zij de schade vergoeden aan de Lios Alvas en de verzekerde objecten. Ze baseert zich op de verzekeringsvoorwaarden. Hierin staat onder andere dat schadevergoeding wordt uitgekeerd als de boot “uit de macht van de verzekerde is geraakt en terugverkrijging niet binnen redelijke termijn is te verwachten”.

De rechter is het daar niet mee eens. “De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van uit de macht raken van het jacht in de zin van voormeld artikel van de PV 001-2007 nu het jacht in Brazilië ligt en eiseres als vereffenaar over het jacht kan beschikken. Dat eiseres, zoals zij zelf stelt, geen mogelijkheden heeft om naar Brazilië af te reizen, maakt dit niet anders.” De boot komt dus niet op kosten van Eerdmans op de verzekeraars terug naar Nederland, en Wolbeek wordt veroordeeld tot de proceskosten.

Reageer op dit artikel