nieuws

Nieuw schadebedrijf NN houdt vast aan oude succesnummers

Schade 10789

Gerard van Rooijen is de nieuwe directeur van de afdeling Zakelijk Schade van Nationale-Nederlanden. Door de overname van Delta Lloyd, meer dan twintig jaar Van Rooijens werkgever, keert NN terug aan de assurantiebeurs in Rotterdam. In weerwil van de zorgen over verschraling van de markt kiest het nieuwe NN voor een zo breed mogelijke bediening van de zakelijke markt.

Nieuw schadebedrijf NN houdt vast aan oude succesnummers

Bij Van Rooijen (foto, 45) stroomt er blauw bloed door de aderen. Gelet op de sterk veranderende arbeidsmarkt werkt hij met zijn ‘pas’ 45 jaar al verrassend lang voor Delta Lloyd. In 1996 kwam hij als actuaris binnen bij het onderdeel Schade, twintig jaar later werd hij benoemd tot CEO Leven. Een benoeming waar hij maar kort van kon genieten, want amper een half jaar later kondigde NN Group aan Delta Lloyd te zullen overnemen.

Enorme kansen

“Persoonlijk vond ik dat in het begin wel moeilijk”, vertelt Van Rooijen. “Ik had echt het gevoel dat iets moois wat ik pas net had, onmogelijk was geworden. Ik was realistisch genoeg om te beseffen dat ik in de nieuwe combinatie niet direct zou doorschuiven naar dezelfde positie, gelet op het gegeven dat het levenbedrijf van NN vele malen groter is dan dat van Delta Lloyd. Tegelijkertijd besefte ik ook dat het samengaan met NN enorme kansen bood voor Delta Lloyd.”

Gecombineerde schadedivisie

In de stoelendans die ontstond na de overname keerde Van Rooijen echter terug op vertrouwd terrein. Onder de nieuwe CEO Leon van Riet van de gecombineerde divisie Schade en Inkomen is hij nu directeur Zakelijk Schade. “De integratie van Delta Lloyd binnen NN gaat echt stapsgewijs. Na de benoemingen op CEO-, directie- en managementniveau staat voor dit jaar de integratie van de afdelingen op de agenda. Het tempo waarmee dat gebeurt is niet voor alle divisies hetzelfde. Het levenbedrijf is complexer om te integreren dan bijvoorbeeld onze bank of vermogensbeheerder die sinds 1 januari van dit jaar juridisch één zijn. Schade zit daar een beetje tussenin. Er wordt echter, ook bij Zakelijk Schade, al een flinke tijd samengewerkt tussen mensen van NN en Delta Lloyd in zogeheten feature teams, die door middel van agile en scrum samen zaken oppakken.”

Cultuurverschillen

Uiterlijk in april 2020, drie jaar nadat de overname juridisch rond was, moet de integratie van Delta Lloyd binnen NN zijn afgerond en verlaten de laatste medewerkers van Zakelijk Schade het voormalige hoofdkantoor van Delta Lloyd aan het Amstelplein voor hun nieuwe werkplek in Den Haag. Nu al verdeelt Van Rooijen zijn werktijd tussen Amsterdam en Den Haag, thuisbasis van het nieuwe gecombineerde schadebedrijf. Natuurlijk zijn er cultuurverschillen tussen blauw en oranje (NN), soms worden ze een beetje uitvergroot, maar volgens Van Rooijen blijken ze in de praktijk behoorlijk mee te vallen.

Beter IT-platform

“Het standaardbeeld van NN is dat het vooral procesmatig heel sterk is en dat bij Delta Lloyd het ondernemerschap vooropstaat. Maar in de praktijk laat NN ook goede voorbeelden van ondernemerschap zien, neem alleen de sterke doelgroeppropositie die NN heeft in de bouwwereld en die zich onder meer vertaalt in de Bouwdagen. Bovendien heeft NN een beter IT-platform.”

Oplossingen voor klant

Binnen het zakelijke schadesegment richt NN zich hoofdzakelijk op toegesneden verzekeringsproducten voor het midden- en kleinbedrijf. Het volledige lidmaatschap van de assurantiebeurs in Rotterdam werd vier jaar geleden omgezet in een geassocieerd lidmaatschap. Corins tekent sindsdien als gevolmachtigd agent onder andere namens NN op de Beurs. Delta Lloyd richt zich vanuit de coassurantie van oudsher meer op maatwerk. Van Rooijen: “Bij Delta Lloyd is er altijd een enorme drive geweest om oplossingen voor de klant te verzinnen. Alleen waren onze systemen daar op een gegeven moment niet goed genoeg meer voor. Je kunt van alles bedenken, maar je moet het ook geadministreerd krijgen.”

Meer data, kennis en experts

Beide zakelijke schadebedrijven vullen elkaar prima aan, stelt de nieuwe directeur. “Ik geloof heilig in schaalgrootte, in de kansen die het biedt. Je hebt in de eerste plaats de efficiencyvoordelen. Je hoeft dingen niet meer twee keer te doen. Daarnaast kun je als grotere organisatie meer data, meer kennis en meer experts in huis halen. Dat stelt uiteraard wel eisen aan de manier waarop je de IT-organisatie inricht. Omdat NN hierin voorop loopt, is gekozen voor het SAP-platform dat NN gebruikt.”

Volle breedte

Door de overname van Delta Lloyd keert NN – onder eigen naam – weer terug aan de assurantiebeurs. “NN heeft een duidelijke visie om met het nieuwe zakelijke schadebedrijf de markt in de volle breedte te bedienen”, aldus Van Rooijen. Om het gezamenlijke beursbedrijf goed te positioneren, heeft NN onlangs Armand Hoftijzer aangetrokken. Hij is nu nog Deputy Chief Broking Officer bij Aon, met UMG zelf ook verwikkeld in de integratie van een branchegenoot.

Oude succesnummers

Het nieuwe zakelijke schadebedrijf van NN houdt wel vast aan de oude succesnummers.Zo is Delta Lloyd van oudsher de grootste Nederlandse speler op het gebied van offshore windtekening en renewable energy en heeft het ook een sterke positie op het gebied van agrarische verzekeringen. NN is goed vertegenwoordigd onder zowel kleine als grotere bouwbedrijven en beide bedrijven zijn volgens Van Rooijen sterk in evenementenverzekeringen.

Zorgen bij intermediair

Het samensmelten van beide zakelijke schadeverzekeraars leidde al vanaf de eerste aankondiging van de overname door NN tot zorgen bij het intermediair dat er hierdoor nog minder te kiezen valt. Dat werd nog eens versterkt door de overname, vorig jaar, van Generali door ASR en de vaststelling door Adfiz dat bepaalde risico’s, waarbij taxibedrijven en recyclingbedrijven als voorbeeld werden genoemd, onverzekerbaar dreigen te raken. Verzekeraars zouden in toenemende mate liever hun heil zoeken bij risico’s met een aantrekkelijker marge.

Risicoaversie verzekeraars

“Ik zie de beweging, maar daarbij dient wel betrokken te worden dat ook de zakelijke schademarkt nog steeds zwaar concurrerend is. Er zijn de afgelopen jaren veel risico’s aangenomen tegen lage prijzen, waardoor ook verliezen zijn geleden. Het mooie is wel dat er altijd weer oplossingen worden gevonden. Sommige verzekeraars verliezen hun interesse, andere stappen onder de juiste condities weer in.” Ten aanzien van de risicoaversie die verzekeraars zouden hebben jegens taxi’s in het bijzonder stelt Van Rooijen: “De schadecijfers bij taxibedrijven zijn erg slecht geweest. Dat valt niet altijd op te lossen met een premieverhoging. Je ziet uiteindelijk dat zo’n risico wel naar een andere verzekeraar verschuift. Iedereen voelt de pijn.”

Drukken schadelast

Om dergelijke premieschommelingen te voorkomen is volgens hem een nadrukkelijkere focus op preventie noodzakelijk. “Daar valt veel te halen als het gaat om het drukken van de schadelast”, stelt Van Rooijen, die wijst op de ervaring die zowel binnen NN als Delta Lloyd op dit vlak is opgedaan met onder meer het monitoren van rijgedrag en brandveiligheid. “Als je zicht hebt op het rijgedrag van chauffeurs kun je niet alleen de schadekans reduceren door het rijgedrag aan te passen maar kan een ondernemer ook besparen op kosten voor brandstof en onderhoud. Een kastje in de stroomvoorziening van een stal kan aangeven met welke frequentie storingen optreden en of er overbelasting dreigt.”

Businesspartnership met volmacht

Voor het beperken van de schadelast leunen verzekeraars als NN behalve op hun provinciale kanaal ook nadrukkelijk op het volmachtbedrijf. Die relatie staat wat onder druk nu verzekeraars bijna unaniem hun beloning (tekencommissie) naar beneden bijstellen. Volgens Van Rooijen wordt die verlaging van de beloning deels gecompenseerd door de premieverhogingen die verzekeraars hanteren voor veel schadeverzekeringen.

Eén samenwerkingsovereenkomst

“Wat betreft de voorkeur van gevolmachtigd agenten is het al jaren stuivertje wisselen tussen NN en Delta Lloyd als het gaat om de eerste plaats. Wel denk ik dat er ook bij ons verbeteringen mogelijk zijn. In die zin helpt het al dat volmachtbedrijven sinds 1 januari maar met één model samenwerkingsovereeenkomst te maken hebben in plaats van nu nog twee. Ik vind ook dat we toe moeten naar een langdurig businesspartnership met het volmachtkanaal. Hier rollen we binnenkort een strategie voor uit”

Goudhaantje op sabbatical

Het blad Management Team riep econometrist Gerard van Rooijen in 2016 uit tot een van de Goudhaantjes, jonge managers bij de grote Nederlandse corporates die razendsnel carrière hebben gemaakt en aan de poorten van de bestuurskamers rammelen. Het steile carrièrepad ten spijt besluit hij in 2013 een sabbatical te nemen van 8 maanden. “Na 17 jaar voor dezelfde werkgever, met dochterbedrijf OHRA als enige uitstapje, wilde ik even afstand nemen voor ik me weer voor een lange tijd zou verbinden.” Van Rooijen trok in een camper met zijn gezin door Frankrijk en Spanje, werkte voor een vriend op een booreiland en trainde actief voor een triatlon. “Ik vond het een heerlijke periode, maar tegelijkertijd miste ik mijn werk ook al na vier weken.”

Reageer op dit artikel