nieuws

Zorgverzekeraars: fysiotherapeuten geven verkeerd beeld aanvullende polis

Schade 1858

Zorgverzekeraars: fysiotherapeuten geven verkeerd beeld aanvullende polis

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is niet blij met de najaarscampagne van fysiotherapeutengenootschap KNGF. Daarin wordt volgens de koepelorganisatie een verkeerd beeld geschetst van de behandelindex en de toepassing van medische selectie bij aanvullende zorgverzekeringen.

Het KNGF houdt onder de noemer ‘Bewegen is kiezen’ een voorlichtingscampagne voor consumenten. In de bijbehorende folder staat onder meer: “Zelfs met een aanvullende verzekering krijgt u niet altijd het aantal behandelingen vergoed waar u recht op heeft. Zorgverzekeraars proberen het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut zo laag mogelijk te houden. Daarom registreren ze hoeveel behandelingen fysiotherapeuten gemiddeld uitvoeren bij een bepaalde klacht. Als een fysiotherapeut boven dat gemiddelde – de behandelindex – uitkomt, krijgt hij een lagere vergoeding voor volgende behandelingen. Dat kan dus betekenen dat de fysiotherapeut de behandeling moet stoppen, ondanks dat u voldoende aanvullend verzekerd bent.”

Geen recht aan afspraken

Dat is niet juist, aldus ZN. “Het doet geen recht aan de afspraken en inspanningen uit het hoofdlijnenakkoord waar zowel zorgverzekeraars als fysiotherapeuten bij betrokken zijn. ZN benadrukt dat de behandelindex helpt bij het voorkomen van onnodige behandelingen, het draagt zo bij aan zinnige en zuinige zorg. Fysiotherapie blijft daardoor ook betaalbaar voor verzekerden met een kleine portemonnee.”

Selectie als hindernis

Ook bij de informatie over de medische selectie bij aanvullende polissen vliegt het KNGF uit de bocht, zegt ZN. De folder meldt: “Een aantal zorgverzekeraars wil weten hoe het met uw gezondheid gesteld is vóórdat u er een
aanvullende verzekering kunt afsluiten. Met deze medische selectie proberen zorgverzekeraars zo gezond mogelijke mensen te verzekeren.” Daarmee wordt medische selectie weggezet als hindernis voor zorg, reageert ZN. “Dat is niet juist. Verreweg de meeste aanvullende zorgverzekeringen zijn namelijk vrij toegankelijk. Medische selectie wordt doorgaans slechts bij een enkele aanvullende zorgverzekering toegepast vanwege de zeer uitgebreide dekking.”

Houdbaarheid aanvullende polis

ZN mengde zich dinsdag ook in de discussie over de houdbaarheid van de aanvullende verzekering, waar DNB voor vreest. De koepel denkt dat de aanvullende verzekering blijft, maar herkent de (financiële) uitdagingen voor verzekeraars. “Zorgverzekeraars willen de komende jaren, samen met andere bij de zorg betrokken partijen, werken aan toekomstbestendige zorg en hun eigen rol daarbij. De in september gelanceerde toekomstvisie Ambitie 2025 vormt daarbij het uitgangspunt.”

Reageer op dit artikel