nieuws

Re-integratie werknemers kan bij faillissement in handen van verzekeraar blijven

Schade 903

Re-integratie werknemers kan bij faillissement in handen van verzekeraar blijven

Verzekeraars die garant staan bij een faillissement van een eigenrisicodrager voor de WGA kunnen re-integratietrajecten vanaf 1 januari 2018 zelf afmaken. Ook mogen ze onder voorwaarden nieuwe trajecten binnen een halfjaar bij het UWV melden. Dat staat in een convenant dat het Verbond van Verzekeraars, het UWV en het ministerie van Sociale Zaken hebben getekend.

Nu gaat bij een faillissement van een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) de verantwoordelijkheid en uitvoering van de re-integratie over naar het UWV. Een door de Kamer aangenomen motie van Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) riep vorig jaar op daar verandering in te brengen. Zij betoogde dat de partij die betaalt (de verzekeraars) ook de kans moet krijgen om de schadelast te beheersen.

Regie in één hand

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft nu gehoor aan deze motie. Met verzekeraars en UWV is afgesproken dat de regie voor de re-integratie bij een faillissement in één hand blijft. Het convenant gaat ervan uit dat de re-integratieverantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager eindigt vanaf het moment van faillissement. Re-integratietrajecten die echter al waren gestart of voorzien, kunnen doorlopen.

Concreet betekent dit dat een verzekeraar reeds lopende re-integratie trajecten binnen 6 maanden na het faillissement of het einde van het werkgeverschap bij het UWV kan melden. Ook als een verzekeraar een nog niet gestart re-integratietraject wel al heeft voorzien, kan dat binnen een halfjaar worden aangemeld. Daarvan kan sprake zijn als de WGA-gerechtigde nog een bepaalde periode onder behandeling is.

Akkoord van WGA-gerechtigde

De trajecten kunnen alleen worden voortgezet of opgestart met instemming van de WGA-gerechtigde. Verzekeraars moeten een akkoord van de zieke werknemers overleggen aan het UWV. Een WGA-gerechtigde kan op elk moment zeggen dat hij wil stoppen met het re-integratietraject. Dan neemt het UWV de re-integratie weer over.

Reageer op dit artikel