nieuws

Nalatige adviseur moet beperkt-cascoschade uit eigen zak betalen

Schade 1677

Adviseur MRP Assurantiën uit Amsterdam moet van Kifid € 2.300 aan een klant betalen aan wie hij beloofde de schade van een auto-ongeluk af te handelen. De man had een WA-dekking met beperkt casco bij ASR. Pas na twee jaar – en herhaald informeren – meldde de adviseur dat hij deze schade niet kan afwikkelen. Hij heeft nooit geadviseerd de schade te verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

Nalatige adviseur moet beperkt-cascoschade uit eigen zak betalen

De partner van de klant in dit Kifid-geschil is in april 2014 betrokken bij een aanrijding. De klant meldt kort daarop de schade aan zijn adviseur en mailt hem het originele aanrijdingsformulier. Die geeft telefonisch toestemming de schade te laten herstellen. Een maand later stuurt hij bovendien de originele factuur van de schadehersteller à € 2.500. En dan blijft het stil, waarop de klant meermaals vraagt naar de stand van zaken.

Geen gehoor

Pas in december 2014 mailt de adviseur dat hij een tijd ziek is geweest, maar zorg zal dragen voor een antwoord. Dat komt eind januari 2015: de adviseur wacht dan op terugkoppeling van de verzekeraar. Tussen maart 2015 en mei 2016 vraagt de klant meermaals hoe het ermee staat. Meestal krijgt hij geen antwoord. Alleen in de laatste maanden van 2015 heeft de adviseur een paar keer laten weten dat de afwikkeling bijna was afgerond. Eind december betaalt hij bovendien € 200 aan zijn klant.

Eind maart 2016 is voor de consument echter de maat vol. Hij mailt de adviseur dat als hij niet de totale schade vergoed krijgt, hij rechtsbijstand zal inschakelen. Begin juli 2016 stelt hij via zijn gemachtigde de adviseur inderdaad aansprakelijk. Een paar dagen later laat MRP Assurantiën weten dat omdat sprake is van een WA-dekking met beperkt casco er geen rol is weggelegd voor hem noch voor verzekeraar ASR. De tegenpartij in de aanrijding is aansprakelijk.

Originele factuur

Vervolgens heeft de gemachtigde aan de adviseur nog vijfmaal gevraagd de originele factuur van het schadeherstel terug te sturen. “Nu de adviseur niet voor afwikkeling van de schade heeft zorggedragen en het voor consument niet meer mogelijk is de schade op de verzekeraar van de tegenpartij te verhalen, dient de Adviseur de schade te vergoeden”, betoogt de klager bij de Geschillencommissie van het Kifid.

MRP Assurantiën heeft besloten – na herhaaldelijke verzoeken – geen verweer te voeren. De Geschillencommissie stelt daarop vast dat de stellingen van de consument niet zijn weersproken. Kifid veroordeelt de adviseur tot het betalen van het resterende schadebedrag van € 2.300.

Reageer op dit artikel