nieuws

Verzekeraar betaalt geen wettelijke rente in 14 procent van de gevallen

Schade 1515

De wettelijke rente hoeft niet meer te worden aangezegd, maar moet wel bij de aansprakelijke partij worden gevorderd. Uit onderzoek van 112schade blijkt dat in 2017 in 14 procent van de schades de verzekeraar van de tegenpartij de wettelijke rente niet betaalt.

Verzekeraar betaalt geen wettelijke rente in 14 procent van de gevallen

Veel verzekeraars vergoeden automatisch ook de wettelijke rente. Er zijn tegenwoordig echter nog steeds partijen die de wettelijke rente niet automatisch meenemen in de door hen te vergoeden schadesommen. Het gaat over het algemeen niet om substantiële bedragen. Toch -of misschien juist om die reden- zou het verzekeraars sieren wanneer zij ‘ongevraagd’ de wettelijke rente vergoeden.

“Wij merken dat wij in nog te veel dossiers de tegenpartij erop moeten wijzen de wettelijke rente te vergoeden. Dit terwijl wij bij de vordering de wettelijke rente al direct vorderen”, aldus Marc Diks, mede-eigenaar van 112schade in Zeist. “Over het algemeen zijn het kleine bedragen maar het gaat om het principe.”

Het is niet bekend waarom verzekeraars de wettelijke rente in sommige gevallen niet betalen. “Je zou verwachten dat de computersystemen dit automatisch meenemen in de afwikkeling van de schade”, aldus Diks.

Waarom wettelijke rente

Wanneer iemand schade lijdt door toedoen van iemand anders, kan de door de aansprakelijke partij te betalen schadevergoeding wel eens op zich laten wachten. Vaak wordt er gediscussieerd over de aansprakelijkheid en/of de hoogte van de schadevergoeding tussen de aangesproken verzekeringsmaatschappij en de schadelijdende partij. Ondertussen moet de schadelijdende partij zelf zijn schade betalen. Met andere woorden: het slachtoffer schiet de door hem geleden schade zelf voor en stelt daarmee zijn eigen geld beschikbaar dat eigenlijk door de aansprakelijke partij beschikbaar gesteld had moeten worden. Om dit te compenseren, heeft het slachtoffer recht op zogenaamde wettelijke rente.

Wat is wettelijke rente

Het gaat om schade die is veroorzaakt door iemand anders die daarvoor aansprakelijk gehouden kan worden. Schade die door die aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij betaald moet worden. Door de schade eerst zelf te betalen, leent het slachtoffer dus eigenlijk geld aan de aansprakelijke partij. Over dat schadebedrag moet rente worden betaald. Immers, het slachtoffer had over het geld dat hij nu heeft gebruikt om de schade te betalen of te laten repareren ook rente kunnen krijgen als hij het bedrag op de bank had laten staan. Deze gemiste rente is ook schade die wordt geleden als gevolg van het ongeval en dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Deze schadefactor wordt de ‘wettelijke rente’ genoemd.

Vanaf wanneer heeft iemand recht op wettelijke rente?

De wettelijke rente wordt berekend vanaf de datum van het ongeval tot aan het moment dat de aansprakelijke partij tot schadevergoeding overgaat. Deze rente dient te worden voldaan over alle schadefactoren, dus ook over de immateriële schade (smartengeld). De wettelijke rente fluctueert en staat sinds 1 januari 2015 op 2 procent per jaar.

Over 112schade.nl

112schade verzorgt voor het intermediair op vakkundige en snelle wijze de afwikkeling van materiële en letselschade ontstaan in het verkeer. Deze dienstverlening is voor het intermediair en zijn klant volledig kosteloos.

Dit is een partnerbijdrage van 112schade. Bekijk hier een volledig overzicht van de partnerberichten van 112schade.

 

Reageer op dit artikel