nieuws

Univé haalt bakzeil in ruzie tussen motormuizen

Schade 1987

Met je motor een burn out maken tijdens een motorevenement is misschien een sterk staaltje stoerdoenerij, onrechtmatig is het niet per definitie. Die conclusie kunnen motorliefhebbers trekken uit een uitspraak van Kifid die draaide om de schade die een motorrijder veroorzaakte door zo’n manoeuvre aan de motor van een derde. Volgens de geschillencommissie heeft Univé de aansprakelijkheid van haar cliënt voor de schade onvoldoende bewezen en informeerde de verzekeraar haar klant onvoldoende over aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende premieverhoging. 

Univé haalt bakzeil in ruzie tussen motormuizen

Op 18 oktober 2015 is de verzekerde met zijn tweewieler aanwezig tijdens een motorevenement. Hij besluit op een gegeven moment een burn out te maken met zijn motor. Daarbij wordt de voorrem van de motor vastgehouden waardoor het achterwiel spint. Door de warmte die zo ontstaat komt rook vrij, wat veel motorliefhebbers aantrekkelijk vinden om te zien.

Stukjes rubber een steentjes

De truc valt echter niet bij iedereen in goede aarde. De eigenaar van de motor achter hem schrikt zo van de actie, waarbij volgens getuigenverklaringen stukjes rubber en steentjes rondvlogen, dat hij bij het ontwijken daarvan met motor en al valt. Daarbij loopt de tweewieler een schade van bijna € 1.300 op.

Roekeloos gedrag

Op verzoek van zijn eigen verzekeraar, Univé, vult de ‘dader’ een schadeformulier in waarbij hij aangeeft dat de motor is omgevallen omdat “meneer van de rechterkant is afgestapt. Meneer heeft zelf zijn standaard niet goed uitgeklapt met zijn voet (als hij links was afgestapt had hij zijn motor nog kunnen tegenhouden).” De gemachtigde van de tegenpartij levert echter getuigenverklaringen aan waarin de stuntman de boetekaart krijgt toebedeeld. Volgens die getuigen maakte de Univé-verzekerde “een gevaarlijke actie die niet doordacht was”. Het ongeluk was volgens hen te wijten aan “roekeloos gedrag”.

Reactietermijn 10 dagen

In februari 2016 laat Univé haar klant per e-mail weten dat ze op grond van de getuigenverklaringen de aansprakelijkheid niet van hem kan afhouden. Univé stelt op grond daarvan het ‘slachtoffer’ schadeloos en kondigt de verzekerde een aangepaste claimkorting aan. De klant reageert niet binnen de de reactietermijn van 10 dagen, wat de verzekeraar niet tegenhoudt om diens premie te verhogen van € 36 naar € 76,10 per maand. Het aantal schadevrije jaren wordt op -5 gesteld.

Sigaret in zijn mond

In maart zoekt de klant alsnog contact met de verzekeraar, maar verder dan een terugbelverzoek en een voicemail komt het contact niet. In november 2016 neemt de motorrijder opnieuw contact op als hij heeft geconstateerd dat hij al enkele maanden een forse hogere premie betaalt. Hij betwist zijn aansprakelijkheid voor de schade en levert daarvoor ook getuigenverklaringen aan. Die stellen unaniem dat ze geen stukjes rubber en steentjes zagen rondvliegen en dat het slachtoffer verkeerd afstapte van zijn motor. “Meneer had beter zijn standaard uit moeten klappen en in plaats van de rechterkant, de linkerkant van zijn motor af moeten stappen. En al helemaal niet met een sigaret in zijn mond terwijl hij nog een helm op had”. Bovendien maakten volgens getuigen wel meer motorrijders burn outs en had het slachtoffer hier rekening mee kunnen houden.

Geen onrechtmatige daad

Ook Kifid ziet, blijkens de uitspraak,  in het voorval geen roekeloos dus laakbaar gedrag van de verzekerde. “Op basis van de stukken uit het dossier heeft Verzekeraar zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat Consument een onrechtmatige daad heeft begaan jegens Wederpartij en derhalve aansprakelijk is voor de schade die Wederpartij heeft geleden. Verzekeraar heeft de aansprakelijkheid van Consument niet mogen erkennen en had derhalve niet tot uitkering van de schade aan Wederpartij mogen overgaan.”

Schriftelijk informeren

Ook heeft Univé volgens Kifid in strijd met strijd met artikel 7:933 lid 2 Burgerlijk Wetboek en Artikel 1 lid 3 Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst, verzuimd om de verzekerde schriftelijk te informeren over de afhandeling van de schadeclaim. “De Commissie volgt Consument in zijn stelling dat Verzekeraar Consument niet heeft betrokken bij het vaststellen van de aansprakelijkheid nu tussentijds geen schriftelijk of telefonisch contact is gezocht met Consument over bewijsmateriaal of om het standpunt van Consument nogmaals te horen. Uit de stukken volgt ook niet dat Consument heeft ingestemd met communicatie per e-mail.”

Premie terugbetalen

Volgens de geschillencommissie heeft Univé ten onrechte een schadeloosstelling aan de bezitter van de omgevallen motorfiets betaald. De verzekeraar moet bovendien de door haar verzekerde teveel betaalde premie terugbetalen en de premie terugschroeven naar het niveau van voor het incident.

 

Reageer op dit artikel