nieuws

Rechter houdt Turien aan officieel vastgestelde schade

Schade 2666

Rechter houdt Turien aan officieel vastgestelde schade

Turien moet alsnog de volledig vastgestelde schade betalen aan een Rotterdamse die slachtoffer werd van een inbraak. Het volmachtbedrijf meende op grond van de voorwaarden af te kunnen wijken van de schade zoals vastgesteld door twee expertisebureaus. De rechtbank Rotterdam is het daar echter niet mee eens.

In april 2016 wordt er ingebroken bij het slachtoffer. De vrouw claimt bij Turien ruim € 22.000 aan gestolen goederen en contant geld. Turien laat een expert van Dekra kijken naar de schade, die niet verder komt dan een schadebedrag van € 12.970. De verzekerde is het hier echter niet mee eens en schakelt, op grond van de verzekeringsvoorwaarden, contra-expertisebureau De Contra Expert in.

Aanvullende informatie

Dekra en De Contra Expert komen uiteindelijk tot een gezamenlijke vaststelling van de schade van € 15.153. Dit wordt officieel vastgelegd in een akte van taxatie. Turien gaat hier echter niet mee akkoord en vraagt aan Dekra om aanvullende informatie. Het expertisebureau nodig het inbraakslachtoffer daarna uit voor een onderzoeksgesprek. Mede op grond van het nadere onderzoek stelt Turien dat de verzekerde maar € 7.180 aan schade heeft kunnen aantonen, en keert dat bedrag uit bovenop het voorschot van € 1.400 dat de vrouw al eerder kreeg.

Akte van taxatie

De verzekerde is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Zij stelt dat de akte van taxatie een vaststellingsovereenkomst is en dat Turien zich daaraan moet houden en daarom alsnog het resterende schadebedrag van € 6.573 moet voldoen. Het volmachtbedrijf verwijst echter naar de voorwaarden en stelt dat het inschakelen van deskundigen geen betalingsplicht voor de verzekeraar inhoudt.

Voor een derde keer

De rechtbank Rotterdam volgt die redenatie in haar vonnis niet. “Turien heeft in strijd gehandeld met hetgeen is bepaald in artikel 6 door in afwijking van de daarin geschreven procedure voor vaststelling van de schade haar eigen expert voor een derde keer in te schakelen om de hoogte van de schade vast te stellen.”

Reageer op dit artikel