nieuws

Certificaten tweede pre-master Risicomanagement ‘de Ruimtemakers’ uitgereikt

Schade 779

Woensdag 13 september namen negen afgestudeerden van de tweede pre-master Risicomanagement ‘de Ruimtemakers’ hun certificaat in ontvangst op de Achmea locatie in Apeldoorn. Onder hen waren financieel adviseurs van ABW, Froonacker, Hoogkamer Assurantiën, Meeús, Nedasco, Westland Adviesgroep en Zuiderhuis Isidorus. Samen met twee risicodeskundigen van Achmea vormden zij een mooie mix van mensen die de volgende stap willen maken in risicomanagement.

Certificaten tweede pre-master Risicomanagement ‘de Ruimtemakers’ uitgereikt

Zo was George Hoogkamer (Hoogkamer Assurantiën) op zoek naar een vernieuwende kijk op risicomanagement: “Dat wat mij over de streep heeft getrokken, was niet alleen de noodzaak om te vernieuwen maar vooral ook nieuwsgierigheid. Zo verwachte ik bijvoorbeeld schoolbanken en veel theorie, maar het was -gelukkig- veel meer dan dat!”

Risicogestuurd werken

Gert Witteveen (Nedasco) deed deze pre-master vooral, omdat hij gelooft dat er een diepere binding met relaties te realiseren is: “Door hen te ondersteunen bij vraagstukken die niet tot hun primaire ondernemersdoelstellingen behoren.” Wat Gert uiteindelijk over de streep heeft getrokken, is de aandacht voor risicogestuurd werken tijdens de pre-master: “Door hier meer inzicht in te krijgen, kunnen we ons samenwerkend intermediair beter ondersteunen in hun benadering van eindrelaties.” George geeft aan: “Dankzij deze pre-master heb ik een bredere kijk op riskmanagement en bedrijfsvoering in het algemeen gekregen.”

Businessplan

Op de vraag wat ze met de opgedane kennis gaat doen, antwoordt George: “Ik ben bezig met het schrijven van een businessplan en wil riskmanagement daarin als (ver)nieuw(d)e activiteit lanceren.” Ook Gert heeft plannen in die richting: “Mijn doel is een dienstverlenend deel op de gebieden van Risicomanagement en Risicogestuurd werken in de organisatie op te nemen. En dit vervolgens ter beschikking stellen aan het met ons samenwerkend intermediair, die daar (tegen betaling) gebruik van kan maken.”

Master Risicomanagement

Alle deelnemers startten afgelopen februari met deze pre-master van Avéro Achmea (de Ruimtemakers) en Universiteit Twente (UTwente). Een innovatief programma waarbij de dialoog met directie én medewerkers van de klant over het identificeren, analyseren en aanpakken van risico’s centraal staat. Ter afronding van de pre-master moesten de deelnemers een eindopdracht schrijven. Op 6 juli verdedigden zij deze allen met succes voor een jury van UTwente. Het behaalde certificaat biedt een accreditatie om de master Risicomanagement aan UTwente te kunnen volgen. En natuurlijk kan de opgedane kennis direct in de praktijk worden toegepast.

Binnenkort start een nieuwe editie van de pre-master Risicomanagement. Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.

Dit is een partnerbijdrage van Avéro Achmea. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Avéro Achmea.

Reageer op dit artikel