nieuws

Adviseur geeft het slechte voorbeeld met cyberveiligheid

Schade 1124

Van de advieskantoren die ondernemers moeten adviseren over cyberrisicoverzekeringen heeft 83% zelf niet zo’n verzekering lopen. Dit blijkt uit kerncijferonderzoek van Bureau DFO naar de wijze waarop advieskantoren omgaan met Cyberrisico en de AVG, de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Adviseur geeft het slechte voorbeeld met cyberveiligheid

Het overgrote deel van het intermediair (79%) geeft aan cyberrisico met hun klanten te bespreken, zo blijkt uit het onderzoek dat DFO hield onder 120 intermediairs. 64% bespreekt het onderwerp daadwerkelijk met hun klanten. 36% doet dit niet, waarbij DFO adviseurs op het hart drukt hier nadrukkelijk afspraken over te maken met de klant. Wanneer de adviseur dit niet doet “loopt de adviseur het risico, nadat een cyberrisico is opgetreden, door de klant te worden beticht van een beroepsfout.”, aldus DFO. “De reden dat klanten, zoals uit dit onderzoek blijkt, regelmatig blijk geven van desinteresse doet niets af aan de verplichting van de adviseur om wel aandacht te geven aan dit risico.”

Eigen slechtste patiënt

Het gezegde dat de dokter vaak zijn eigen slechtste patiënt is, lijkt ook in dit geval op te gaan. Slechts 17% van de ondervraagden geeft aan dat hun kantoor een cyberrisicoverzekering heeft afgesloten en dat gemiddeld 3% van hun klanten dat heeft gedaan. “De vraag hierbij kan opkomen hoe de 83% van de kantoren die zelf geen cyberrisicoverzekering heeft afgesloten, geloofwaardig andere ondernemers kan adviseren om deze verzekering wel af te sluiten”, aldus DFO. Volgens het bureau zijn het juist financieel advieskantoren die door de cumulatie van gevoelige persoonsgegevens zeer kwetsbaar zijn voor schade als gevolg van data-lekken en hacks.

Extra, hoge kostenpost

In hun motivatie om geen verzekering af te sluiten wijken advieskantoren en hun klanten niet veel van elkaar af. Er is vaak geen gevoel van urgentie, veroorzaakt door het idee dat het eigen bedrijf weinig tot geen risico loopt of dat men goed beveiligd is tegen eventuele risico’s. Daarnaast wordt een cyberrisico verzekering gezien als een extra, hoge kostenpost waarbij men vaak onvoldoende inzicht heeft in dekking en voorwaarden. Toch geeft ook 7% aan al te maken hebben gehad met schadegevallen gerelateerd aan cyberrisico.

Bekendheid met AVG

Een ruime meerderheid van de ondervraagde tussenpersonen (71%) is bekend met de AVG. De maatregelen die gegevens van klanten moeten beschermen leiden niet enkel tot enthousiasme. Zo geeft 59% aan het niet mee eens te zijn dat klanten op grond van de AVG het kantoor kunnen verbieden om hun persoonsgegevens op te nemen in de administratie.

Reageer op dit artikel